Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 10:53:55 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6549Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:53:55 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nếu nguồn S không nằm trên đường trung trục của S1S2 thì hệ vân gioa thoa thu được như thế nào? vì sao?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: havang1895 trong 11:05:56 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Hệ vân vẫn vậy thôi vì hiệu quang trình không đổi nếu S di chuyển trên mp vuông góc với S1S2
Còn nếu không thì qui về bài toán dịch chuyển khe S, khoảng vân cũng không đổi, chỉ có vaantrung tâm bị dời chỗ


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:38:13 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
vân trung tâm bị thay đổi là do khi S dịch chuyển làm cho 2 nguồn S1,S2 lệch pha nhau à thầy havang


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 04:58:30 AM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Vấn đề là do "định nghĩa" vân trung tâm. Vân trung tâm là vân ứng với hiệu quang trình bằng 0. Khi S không còn trên trung trực S1S2 thì theo đn trênn vân trung tâm cũng xê dịch ra khỏi tâm màn.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:17:07 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
vậy, để tạo ra gioa thoa ánh sáng với hai nguồn lệch pha nhau thì làm như thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: havang1895 trong 11:57:13 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
vậy, để tạo ra gioa thoa ánh sáng với hai nguồn lệch pha nhau thì làm như thế nào?

Ý cậu hỏi là cách tạo ra hai nguồn lệch pha hay là có sẵn hai nguồn lệch pha. Để tạo ra thì cách đơn giản là đặt bản mặt song song vào một trong hai khe. CÒn nếu có sẵn hai nguồn lệch pha rồi thì nó cứ thế mà giao thoa thôi, không có vấn đề gì cả. Lúc đó vân trung tâm không nằm ở O mà nằm dịch về phía nguồn chậm pha hơn.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:00:35 AM Ngày 13 Tháng Một, 2012
vậy, để tạo ra gioa thoa ánh sáng với hai nguồn lệch pha nhau thì làm như thế nào?
Ý cậu hỏi là cách tạo ra hai nguồn lệch pha hay là có sẵn hai nguồn lệch pha. Để tạo ra thì cách đơn giản là đặt bản mặt song song vào một trong hai khe. CÒn nếu có sẵn hai nguồn lệch pha rồi thì nó cứ thế mà giao thoa thôi, không có vấn đề gì cả. Lúc đó vân trung tâm không nằm ở O mà nằm dịch về phía nguồn chậm pha hơn.

ngulau muốn tạo ra hai nguồn lệch pha. chứ có sẵn rồi thì làm tương tự sóng cơ thôi


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:53:46 AM Ngày 13 Tháng Một, 2012
khi S không nằm trên trục trực S1S2 thì lúc đó ta có sóng do S1S2 phát ra là lệch pha nhau.tức là muốn làm cho S1,S2 lệch pha thì chỉ cần dịch S.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 01:17:02 AM Ngày 13 Tháng Một, 2012

Điều đó đúng rồi đó thầy Đậu Nam Thành ạ.

Lý do như sau:

1. Nguồn S là nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda[/tex]
2. Ánh sáng từ nguồn S truyền đến hai nguồn S1;S2.
S1,S2 đóng vai trò là nguồn thứ cấp.

Gọi d1,d2 là khoảng cách từ S đến S1; từ S đến S2.
Nếu d1=d2 tức là hiệu quang trình bằng nguyên lần bước sóng thì sóng do hai nguồn S1,S2 cùng pha nhau.
Nếu d1-d2 khác k[tex]\lambda[/tex] thì sóng do hai nguồn S1;S2 không cùng pha nhau.Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 01:25:41 AM Ngày 13 Tháng Một, 2012
Vấn đề là do "định nghĩa" vân trung tâm. Vân trung tâm là vân ứng với hiệu quang trình bằng 0. Khi S không còn trên trung trực S1S2 thì theo đn trênn vân trung tâm cũng xê dịch ra khỏi tâm màn.
đây là ý kiến của dieuuhcm, thầy havang thì dùng bản mỏng


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:19:08 AM Ngày 13 Tháng Một, 2012

Điều đó đúng rồi đó thầy Đậu Nam Thành ạ.

Lý do như sau:

1. Nguồn S là nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda[/tex]
2. Ánh sáng từ nguồn S truyền đến hai nguồn S1;S2.
S1,S2 đóng vai trò là nguồn thứ cấp.

Gọi d1,d2 là khoảng cách từ S đến S1; từ S đến S2.
Nếu d1=d2 tức là hiệu quang trình bằng nguyên lần bước sóng thì sóng do hai nguồn S1,S2 cùng pha nhau.
Nếu d1-d2 khác k[tex]\lambda[/tex] thì sóng do hai nguồn S1;S2 không cùng pha nhau.


nếu d1=d2 thì hiệu quang trình =0?
vậy,nếu ta dịch chuyển S tới vị trí cho nó thỏa mãn: d1-d2=k.lamda thì kết luận S1S2 ?