Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 05:36:35 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6545Tiêu đề: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:36:35 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo gồm 1 quả cầu nhỏ [tex]m=100g[/tex] và lò xo có độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] được treo thẳng đứng .Nâng quả cầu lên thẳng đứng bằng lực [tex]F=0,8N[/tex] cho tới khi quả cầu đứng yên rồi buông tay cho vật dao động. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo là:
[tex]A.1,8N;0N[/tex]
[tex]B.1,0N;0,2N[/tex]
[tex]C.0,8N;0,2N[/tex]
[tex]D.1,8N;0,2N[/tex]

Bài 2: Một sóng dừng được mô tả bởi phương trình [tex]y=5sin\left(\frac{\pi x}{2} \right)cos\left(10\pi t \right)[/tex] với [tex]x[/tex] và [tex]y[/tex] đo bằng centimet,[tex]t[/tex] đo bằng giây .Khoảng cách từ một nút qua 3 bụng sóng đến một nút khác là:

[tex]A.12cm[/tex]

[tex]B.6cm[/tex]

[tex]C.24cm[/tex]

[tex]D.18cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 06:15:23 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Bài 2: Một sóng dừng được mô tả bởi phương trình [tex]y=5sin\left(\frac{\pi x}{2} \right)cos\left(10\pi t \right)[/tex] với [tex]x[/tex] và [tex]y[/tex] đo bằng centimet,[tex]t[/tex] đo bằng giây .Khoảng cách từ một nút qua 3 bụng sóng đến một nút khác là:

[tex]A.12cm[/tex]

[tex]B.6cm[/tex]

[tex]C.24cm[/tex]

[tex]D.18cm[/tex]

Phương trình sóng dừng tổng quát.
[tex]u_{x,t}=Acos(\frac{2\Pi x}{\lambda })cos(\frac{2\Pi t}{T})[/tex]
Suy ra [tex]\frac{\Pi .x}{2}=\frac{2\Pi .x}{\lambda }[/tex]
[tex]\lambda =4cm.[/tex]

Vậy khoảng cần tìm [tex]l=k\frac{\lambda }{2}=3.\frac{4}{2}=6cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 06:31:23 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo gồm 1 quả cầu nhỏ [tex]m=100g[/tex] và lò xo có độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] được treo thẳng đứng .Nâng quả cầu lên thẳng đứng bằng lực [tex]F=0,8N[/tex] cho tới khi quả cầu đứng yên rồi buông tay cho vật dao động. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo là:
[tex]A.1,8N;0N[/tex]
[tex]B.1,0N;0,2N[/tex]
[tex]C.0,8N;0,2N[/tex]
[tex]D.1,8N;0,2N[/tex]

Bài này năm ngoái có bạn hỏi rồi, mà Lâm Nguyễn tìm mãi không ra.
Tại vị trí cân bằng lò xo giãn 1 đoạn [tex]\Delta l_{0}=\frac{mg}{k}=2,5cm[/tex] (1)
 ho:)
+ P=mg=1 N.
+Tại vị trí ta buông tay.
Vật m chịu tác dụng của 3 lực.
Trọng lực P=1N hướng xuống
Ngoại lực F=0,8 N hướng lên.
Suy ra phải có lực đàn hồi tác dụng lên vật có giá trị 0,2 N hướng lên.( Lò xo giãn).
Vì theo định luật I Niu tơn.
[tex]\vec{P}+\vec{F}+\vec{F_{dh}}=\vec{0}[/tex]
Suy ra
[tex]\Delta l=\frac{F_{dh}}{K}=\frac{0,2}{40}=0,5cm[/tex] (2)

Từ 1 và 2 suy ra A= 2 cm.
[tex]F_{dhmax}=k(A+\Delta l_{0})=1,8 N[/tex]
[tex]F_{dhmin}=k(\Delta l_{0}-A)=0,2 N[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:18:40 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Vậy mà đáp án 2 câu đều là A thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 08:58:05 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
 ho:)
Coi lại đáp án đi em nhé. Như thế là ổn rồi đó nghe.
 ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:16:42 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
ho:)
Coi lại đáp án đi em nhé. Như thế là ổn rồi đó nghe.
 ho:)
http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/6897548
Đề ĐHSP lần 1 mà anh


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:12:59 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
 ho:)

Đáp án đề thi Môn Vật lý trong lần thi thử 1 học 2011-2012 có sơ suất bạn nhé.
Nội dung đó co trong trang của trường nè.
http://www.truongchuyensupham.edu.vn/


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:14:43 AM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo gồm 1 quả cầu nhỏ [tex]m=100g[/tex] và lò xo có độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] được treo thẳng đứng .Nâng quả cầu lên thẳng đứng bằng lực [tex]F=0,8N[/tex] cho tới khi quả cầu đứng yên rồi buông tay cho vật dao động. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo là:
[tex]A.1,8N;0N[/tex]
[tex]B.1,0N;0,2N[/tex]
[tex]C.0,8N;0,2N[/tex]
[tex]D.1,8N;0,2N[/tex]

Bài này năm ngoái có bạn hỏi rồi, mà Lâm Nguyễn tìm mãi không ra.
Tại vị trí cân bằng lò xo giãn 1 đoạn [tex]\Delta l_{0}=\frac{mg}{k}=2,5cm[/tex] (1)
 ho:)
+ P=mg=1 N.
+Tại vị trí ta buông tay.
Vật m chịu tác dụng của 3 lực.
Trọng lực P=1N hướng xuống
Ngoại lực F=0,8 N hướng lên.
Suy ra phải có lực đàn hồi tác dụng lên vật có giá trị 0,2 N hướng lên.( Lò xo giãn).
Vì theo định luật I Niu tơn.
[tex]\vec{P}+\vec{F}+\vec{F_{dh}}=\vec{0}[/tex]
Suy ra
[tex]\Delta l=\frac{F_{dh}}{K}=\frac{0,2}{40}=0,5cm[/tex] (2)

Từ 1 và 2 suy ra A= 2 cm.
[tex]F_{dhmax}=k(A+\Delta l_{0})=1,8 N[/tex]
[tex]F_{dhmin}=k(\Delta l_{0}-A)=0,2 N[/tex]
Tại sao biên độ là 2cm vậy thầy


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:32:32 AM Ngày 12 Tháng Một, 2012
ho:)

Đáp án đề thi Môn Vật lý trong lần thi thử 1 học 2011-2012 có sơ suất bạn nhé.
Nội dung đó co trong trang của trường nè.
http://www.truongchuyensupham.edu.vn/

Sao ĐQ vào phần Đính chính đáp án mà nó trắng bóc à thầy Lâm Nguyễn ??? Là thành viên mới coi được hay sao ???


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: NguyenTienDungTQ trong 10:48:31 AM Ngày 28 Tháng Một, 2012
e cũng thắc mắc là tại sao lại là ý A, trog đáp án còn mấy câu lí thuyết e thấy có vấn đề


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:36:34 PM Ngày 28 Tháng Một, 2012
em cũng ra thế.em nghĩ đề sai. mà nếu khi thi gặp mấy câu kiểu này 1 là đi mà thắc mắc 2 là ngậm ngùi vs số phận thôi. ^^