Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 07:29:48 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6538Tiêu đề: Điện xoay chiều và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 07:29:48 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Bài 1: X là hộp đen chứa 2 trong 3 phần tử : cuộn cảm, tụ điện ,điện trở thuần khi [tex]f=50Hz,U_{AM}=U_{MB}=100V;U_{AB}=200V;I=0,5A.[/tex],.Khi [tex]f=100Hz,[/tex] ,hệ số công suất của đoạn mạch MB là [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex] .Hỏi X chứa những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng:
A.gồm cuộn dây có [tex]r=200\Omega[/tex],[tex]L=\frac{4}{3\pi }H[/tex], mắc nối tiếp tụ có [tex]C=\frac{3.10^{-4}}{4\pi }F[/tex]
B.Cuộn dây thuần cảm có [tex]L=\frac{4}{3\pi }H[/tex],mắc nối tiếp tụ có [tex]C=\frac{3.10^{-4}}{4\pi }F[/tex]
C.gồm cuộn dây có [tex]r=150\Omega ,L=\frac{4}{\pi }H[/tex],mắc nối tiếp tụ có [tex]C=\frac{3.10^{-4}}{4\pi }F[/tex]
D.gồm cuộn dây có [tex]r=100\Omega ,L=\frac{4}{\pi }H[/tex],mắc nối tiếp tụ có [tex]C=\frac{10^{-4}}{4\pi }F[/tex]

Bài 2: Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau [tex]9,4cm[/tex] dao động ngược pha nhau ,cùng biên độ là [tex]5mm[/tex] và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước .Vận tốc truyền sóng là [tex]0,4m/s[/tex] .Tần số là [tex]20Hz[/tex].Số các điểm có biên độ [tex]5\sqrt{2}mm[/tex] trên đường nối 2 nguồn là:
A.9
B.8
C.20
D.18

Bài 3: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động tự do. Tại thời điểm t= 0 điện tích trên một bản tụ điện cực đại [tex]Q_{0}[/tex].Sau khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]10^{-6}s[/tex] thì điện tích trên bản kia của tụ bằng [tex]\frac{Q_{0}}{2}[/tex].Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là:
[tex]A.4.10^{-6}s[/tex]
[tex]B.12.10^{-6}s[/tex]
[tex]C.6.10^{-6}s[/tex]
[tex]D.3.10^{-6}s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:08:46 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Bài 2: Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau [tex]9,4cm[/tex] dao động ngược pha nhau ,cùng biên độ là [tex]5mm[/tex] và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước .Vận tốc truyền sóng là [tex]0,4m/s[/tex] .Tần số là [tex]20Hz[/tex].Số các điểm có biên độ [tex]5\sqrt{2}mm[/tex] trên đường nối 2 nguồn là:
A.9
B.8
C.20
D.18
bạn tìm số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn nối hai nguồn.từ cực đại sang cực tiểu luôn có điểm dao động với biên độ 5.căn2 mm


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:14:38 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Bài 3: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động tự do. Tại thời điểm t= 0 điện tích trên một bản tụ điện cực đại [tex]Q_{0}[/tex].Sau khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]10^{-6}s[/tex] thì điện tích trên bản kia của tụ bằng [tex]\frac{Q_{0}}{2}[/tex].Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là:
[tex]A.4.10^{-6}s[/tex]
[tex]B.12.10^{-6}s[/tex]
[tex]C.6.10^{-6}s[/tex]
[tex]D.3.10^{-6}s[/tex]

hiện tượng vật lý: khi một bản tụ có điện tích cực đại q=Qo, sau đó nó phóng hết điện tích q=0, sau đó bản kia được nạp điện và có độ lớn điện tích tăng dần từ q=0 đến q=Qo. vậy xét về mặt thời gian bài toán yêu cầu, thì ta phải tính thời gian ngắn nhất mà điện tích từ giá trị cực đại giảm về 0, rồi tăng lên giá trị Qo/2
Trong giao động điều hòa nó mất thời gian là: t=T/4+T/12=T/3


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:45:34 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Bài 2: Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau [tex]9,4cm[/tex] dao động ngược pha nhau ,cùng biên độ là [tex]5mm[/tex] và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước .Vận tốc truyền sóng là [tex]0,4m/s[/tex] .Tần số là [tex]20Hz[/tex].Số các điểm có biên độ [tex]5\sqrt{2}mm[/tex] trên đường nối 2 nguồn là:
A.9
B.8
C.20
D.18
bạn tìm số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn nối hai nguồn.từ cực đại sang cực tiểu luôn có điểm dao động với biên độ 5.căn2 mm
Mong thầy giải chi tiết giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:51:33 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Bài 2: Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau [tex]9,4cm[/tex] dao động ngược pha nhau ,cùng biên độ là [tex]5mm[/tex] và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước .Vận tốc truyền sóng là [tex]0,4m/s[/tex] .Tần số là [tex]20Hz[/tex].Số các điểm có biên độ [tex]5\sqrt{2}mm[/tex] trên đường nối 2 nguồn là:
A.9
B.8
C.20
D.18
bạn tìm số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn nối hai nguồn.từ cực đại sang cực tiểu luôn có điểm dao động với biên độ 5.căn2 mm
Số điểm cực đại và cực tiểu của bài này em tự tín


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:22:04 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Lâm Nguyễn triển khai ý của thầy Đậu Nam Thành, nhưng theo mình lên sử dụng phương án này hợp lý hơn.

Hai nguồn ngược pha thì trung điểm là cực tiểu.
Xét tại O là trung điểm M là cực tiểu tiếp theo thì OM=[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]
Giữa hai cực tiểu có hai điểm thỏa mãn bài toán, cứ thế dịch đến nguồn.

TB. Cách này chỉ hợp với bài toán chẵn tức là giả sử coi 2 nguồn có thể dao động với biên độ max, min thì tại 2 nguồn là dao động với biên độ max, min. ( thực tế 2 nguồn là dao động cưỡng bức do đó không thể coi là dao động với biên độ max, min.)Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:35:39 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Bài 2: Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau [tex]9,4cm[/tex] dao động ngược pha nhau ,cùng biên độ là [tex]5mm[/tex] và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước .Vận tốc truyền sóng là [tex]0,4m/s[/tex] .Tần số là [tex]20Hz[/tex].Số các điểm có biên độ [tex]5\sqrt{2}mm[/tex] trên đường nối 2 nguồn là:
A.9
B.8
C.20
D.18
Độ lệch pha 2 sóng tới : [tex]\Delta \varphi = 2\pi.\frac{(d_2-d_1)}{\lambda}+\pi[/tex]
+ Nhận xét thấy biên độ 5\sqrt{2} ứng với những điểm có độ lệch pha [tex]\Delta \varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}[/tex]
[tex]==> d_2-d_1=(2k-1)\frac{\lambda}{4}[/tex]
+ Xét trên đường nối 2 nguồn : [tex]-9,4 < (2k-1)\frac{\lambda}{4}<9,4 ==>[/tex] k nguyên


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 05:07:24 AM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Bài 2: Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau [tex]9,4cm[/tex] dao động ngược pha nhau ,cùng biên độ là [tex]5mm[/tex] và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước .Vận tốc truyền sóng là [tex]0,4m/s[/tex] .Tần số là [tex]20Hz[/tex].Số các điểm có biên độ [tex]5\sqrt{2}mm[/tex] trên đường nối 2 nguồn là:
A.9
B.8
C.20
D.18
Độ lệch pha 2 sóng tới : [tex]\Delta \varphi = 2\pi.\frac{(d_2-d_1)}{\lambda}+\pi[/tex]
+ Nhận xét thấy biên độ 5\sqrt{2} ứng với những điểm có độ lệch pha [tex]\Delta \varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}[/tex]
[tex]==> d_2-d_1=(2k-1)\frac{\lambda}{4}[/tex]
+ Xét trên đường nối 2 nguồn : [tex]-9,4 < (2k-1)\frac{\lambda}{4}<9,4 ==>[/tex] k nguyên

Công thức để tính nhanh  bài toán này đây.
[tex]-\frac{2l}{\lambda }-1,5<K<\frac{2l}{\lambda }-1,5[/tex]

Kết quả 18 điểm.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:02:50 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Còn câu 1 làm sao vậy mấy thầy