Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhson111 trong 12:55:56 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6534Tiêu đề: giải đáp giúp mình về trường điện từ
Gửi bởi: minhson111 trong 12:55:56 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Trong sách có nói một điểm O có một điện tích điểm dao động điều hòa với tần số f theo phương thẳng đứng .Nó tạo ra tại O một điện trường E biến thiên với tần số f ......

Nhưng ở lớp 11 được học thì điện tích chuyển động chỉ tạo ra từ trường thôi mà sao lại tạo ra điện trường được ???


Tiêu đề: Trả lời: giải đáp giúp mình về trường điện từ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:03:42 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Trong sách có nói một điểm O có một điện tích điểm dao động điều hòa với tần số f theo phương thẳng đứng .Nó tạo ra tại O một điện trường E biến thiên với tần số f ......

Nhưng ở lớp 11 được học thì điện tích chuyển động chỉ tạo ra từ trường thôi mà sao lại tạo ra điện trường được ???
+ Điện trường biến thiên ==> từ trường biến thiên ==> điện trường biến thiên ==> ..... ==> Điện từ trường
+ Điện tích đứng yên sinh ra điện trường, điện tích chuyển động vừa sinh ra từ trường và điện trướng luôn


Tiêu đề: Trả lời: giải đáp giúp mình về trường điện từ
Gửi bởi: minhson111 trong 04:40:22 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
cám ơn bạn mình hiểu được điện tích chuyển động có xuất hiện điện trường nhưng sao khẳng định được điện trường này biến thiên ???


Tiêu đề: Trả lời: giải đáp giúp mình về trường điện từ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:00:58 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
cám ơn bạn mình hiểu được điện tích chuyển động có xuất hiện điện trường nhưng sao khẳng định được điện trường này biến thiên ???
Xét Điện trường 1 điểm cách ĐT 1 khoảng r, khi điện tích thay đổi vị trí ==> r thay đổi ==> E tại vị trí đó thay đổi


Tiêu đề: Trả lời: giải đáp giúp mình về trường điện từ
Gửi bởi: minhson111 trong 05:55:39 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
bạn giúp mình thêm 1 câu nữa về năng lượng sóng

vì sao năng lượng sóng theo 1 phương sao không giảm dần giống như  năng lượng trên mặt nước hay mặt cầu lại giảm được ??