Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: KSH_Blow trong 11:28:57 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6527Tiêu đề: Giao thoa
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:28:57 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
mọi người xem bài này phải đáp án là 2 không
Câu 19: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: Nguồn sáng phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là   và  . Xét tại M là vân sáng bậc 6 của vân sáng ứng với bước sóng   và tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng   (M, N ở cùng phía đối với tâm O). Trên MN ta đếm được
A. 5 vân sáng.   B. 3 vân sáng.   C. 7 vân sáng.   D. 9 vân sáng.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:39:54 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
lamda1 và lamda2 bằng mấy vậy bạn


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:48:17 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
ĐỀ thi thử của thầy Bùi Gia Nội, lamda1=0,5[tex]\mu[/tex]m,lamda2=0,75[tex]\mu[/tex]m.Qua xem bài của tui đi tui cũng gửi câu tương tự như thế nàyTiêu đề: Trả lời: Giao thoa
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 06:58:24 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
 %-)

Bài của bạn là bài nào?
Bạn gửi link qua mọi người mới biết giúp được chứ? Nói thế không ai tìm được đâu bạn nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa
Gửi bởi: havang1895 trong 07:46:14 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
ĐỀ thi thử của thầy Bùi Gia Nội, lamda1=0,5[tex]\mu[/tex]m,lamda2=0,75[tex]\mu[/tex]m.Qua xem bài của tui đi tui cũng gửi câu tương tự như thế này
3 vân sáng