Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngotienthanh07 trong 10:17:14 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6525Tiêu đề: cho mình hỏi mấy bài điện
Gửi bởi: ngotienthanh07 trong 10:17:14 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
Câu 1: Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng là 11 cm đều dao động theo phương trình u = acos(20pit) (mm) trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm gần nhất dao động cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 là
A. 8 cm.   B. 32 cm.   C. 24 cm.   D. 14 cm.

Câu 2: Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở R = 30 . Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200 V và 220 V, cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 100 A. Bỏ qua tổn hao năng lượng ở các máy biến áp. Coi hệ số công suất bằng 1. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp là
A. 2200 V.                    B. 2500 V.                      C. 4400 V.                 D. 2420 V.

Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết [tex]L = CR^{2}[/tex]
. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc   và  . Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với 1 và 2 đó là
A.1/căn2  .   B.1/2  .   C.2/căn13  .   D.3/căn12  .

Câu 4: Một máy biến áp lý tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng, điện áp U1 = 220 V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2 = 10 V, I2 = 0,5 A; cuộn thứ cấp thứ 2 có n3 = 25 vòng, I3 = 1,2 A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là
A. I1 = 0,023 A.           B. I1 = 0,045 A.      C.  I1 = 0,035 A.   D. I1 = 0,055 A.

Câu 5: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là  . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là
A.2pi/3  .   B.pi/4     C.pi/3  .   D.pi/2  .
 
( hỏi hơi nhiều bài mong các bạn giúp giùm nhiệt tình...đa tạ đa tạ ^^ )

Tiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi mấy bài điện
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:09:38 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012

Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc omega1=50pi   và omega2=200pi  . Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với omega1 và omega2 đó là
A.1/căn2  .   B.1/2  .   C.2/căn13  .   D.3/căn12  .


Xem link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5148.30 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5148.30) (trang 3, câu 56 của Vinhkid)


Câu 5: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là pi/6 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là
A.2pi/3  .   B.pi/4     C.pi/3  .   D.pi/2  .
 
( hỏi hơi nhiều bài mong các bạn giúp giùm nhiệt tình...đa tạ đa tạ ^^ ) (đã fix đề ) ho:)

Xem link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5449.15 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5449.15) (trang 2, bài của thầy Lâm Nguyễn giải đó, mới xem lại mới biết là nhầm  :D, nên đã đính chính  :D)


Tiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi mấy bài điện
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:34:59 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012

Câu 4: Một máy biến áp lý tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng, điện áp U1 = 220 V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2 = 10 V, I2 = 0,5 A; cuộn thứ cấp thứ 2 có n3 = 25 vòng, I3 = 1,2 A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là
A. I1 = 0,023 A.           B. I1 = 0,045 A.      C.  I1 = 0,035 A.   D. I1 = 0,055 A.


Ta có U1/U3=n1/n3==>U3=4,2V
Ta dùng ĐL bảo toàn công suất trong máy biến áp : P sơ cấp = P thứ cấp.
====> U1.I1=U2.I2+ U3.I3. Thay các dữ kiện vào==>I1=(10.0,5 + 4,2.1,2)/220=0,045 A.
Đáp số I1=0,045A.


Tiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi mấy bài điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:27:29 AM Ngày 09 Tháng Một, 2012
Câu 1: Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng là 11 cm đều dao động theo phương trình u = acos(20pit) (mm) trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm gần nhất dao động cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 là
A. 8 cm.   B. 32 cm.   C. 24 cm.   D. 14 cm.


Bước sóng [tex]\lambda =v/f = 2\pi v/\omega = 4cm[/tex]

Điểm dao động cùng pha với các nguồn cách các nguồn d = k lamđa

Xét trên đường trung trực của AB ta có : [tex]k\lambda \geq \frac{AB}{2} = 5,5cm \Rightarrow k_{min} = 2[/tex]
 Vậy d = 8cm


Tiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi mấy bài điện
Gửi bởi: ngotienthanh07 trong 09:17:04 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
cho mình hỏi thêm câu nữa  :x

Hai chất điểm dao động điều hoà trên cùng một trục tọa độ 0x, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: x1 = 4cos(4t +pi/3 ) cm và
 x2 = 4can2 cos(4t +pi/12) cm. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là:
A. 8cm   B. ( 4 - 4)cm   C. 6cm   D. 4cm
câu 2 :

Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải :
A. Tăng lực căng dây gấp 4 lần       B. Giảm lực căng dây gấp hai lần
C. Tăng lực căng dây gấp hai lần      D. Giảm lực căng dây gấp 4 lần
 câu 3 :Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình   và   cm. Dao động tổng hợp có phương trình x=9cos(t+) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị
A. 15can3 cm   B. 9can3 cm   C. 18can3 cm   D. 7cmTiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi mấy bài điện
Gửi bởi: ngotienthanh07 trong 09:33:23 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
câu 3 (fix) :  câu 3 :Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x=A1cos(omegat-pi/6)  và x=A2cos(omegat-pi)  cm. Dao động tổng hợp có phương trình x=9cos(omegat+phi) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị
A. 15can3 cm   B. 9can3 cm   C. 18can3 cm   D. 7cm


Tiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi mấy bài điện
Gửi bởi: ngotienthanh07 trong 10:06:08 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
câu 4: Hai vật dao động điều hòa có cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng . Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và có ly độ bằng nửa biên độ . Độ lệch pha của hai dao động này là
A.2pi/3     B. pi/6    C. 4pi/3    D.  5pi/6


Tiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi mấy bài điện
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:41:06 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
câu 3 (fix) :  câu 3 :Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x=A1cos(omegat-pi/6)  và x=A2cos(omegat-pi)  cm. Dao động tổng hợp có phương trình x=9cos(omegat+phi) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị
A. 15can3 cm   B. 9can3 cm   C. 18can3 cm   D. 7cm


Bạn coi link này nhé.http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6467.msg29977#msg29977