Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: KSH_Blow trong 09:54:56 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6524Tiêu đề: Tia X
Gửi bởi: KSH_Blow trong 09:54:56 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
72/ Phát biểu nào sau đây là sai :
A. Tia Rơnghen cứng là tia có bước sóng ngắn, khả năng đâm xuyên rất mạnh
B. Tia Rơnghen mềm là tia có bước sóng dài, khả năng đâm xuyên yếu
C. Khi chiếu điện người ta dùng tia Rơnghen mềm vì đâm xuyên kém, ít nguy hiểm
D. Tia Rơnghen cứng ít bị hấp thụ nên khi chiếu điện người ta thường dùng tia rơnghen cứng
Ai chỉ giùm đáp án nhé


Tiêu đề: Trả lời: Tia X
Gửi bởi: KSH_Blow trong 10:03:38 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
80/ Tìm kết luận sai về cách phát hiện tia Rơnghen:
A. Sử dụng mạch dao động LC          B. Sử dụng tế bào quang điện
C. Sử dụng màn huỳnh quang           D. Sử dụng máy đo dùng hiện tượng ion hóa


Tiêu đề: Trả lời: Tia X
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:06:56 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
72/ Phát biểu nào sau đây là sai :
A. Tia Rơnghen cứng là tia có bước sóng ngắn, khả năng đâm xuyên rất mạnh
B. Tia Rơnghen mềm là tia có bước sóng dài, khả năng đâm xuyên yếu
C. Khi chiếu điện người ta dùng tia Rơnghen mềm vì đâm xuyên kém, ít nguy hiểm
D. Tia Rơnghen cứng ít bị hấp thụ nên khi chiếu điện người ta thường dùng tia rơnghen cứng
Ai chỉ giùm đáp án nhé


Đáp án C.

Tia Röntgen cứng đâm xuyên mạnh có nghĩa là ít bị hấp thụ.

Tia Röntgen mềm đâm xuyên yếu tức là nó bị hấp thụ mạnh hơn. Khi tia Röntgen bị hấp thụ thì nó sẽ gây ra các tác dụng như: tác dụng nhiệt, sinh lý (huỷ hoại tế bào), v.v.

Do đó trong chiếu điện người ta dùng các tia Röntgen cứng và lọc hết các tia Röntgen mềm đi.

Để lọc tia Röntgen thì dùng các màng lọc làm bằng kim loại nặng có bề dày thích hợp.


Tiêu đề: Trả lời: Tia X
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:14:11 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
80/ Tìm kết luận sai về cách phát hiện tia Rơnghen:
A. Sử dụng mạch dao động LC          B. Sử dụng tế bào quang điện
C. Sử dụng màn huỳnh quang           D. Sử dụng máy đo dùng hiện tượng ion hóa


Câu này thì ĐQ nghĩ đáp án là A.

Bạn đọc link:

http://home.vatlytuoitre.com/modules.php?file=article&name=News&sid=94 (http://home.vatlytuoitre.com/modules.php?file=article&name=News&sid=94)