Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:32:38 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6521Tiêu đề: BT máy biến áp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:32:38 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ  cấp gấp 10 lần cuộn thứ cấp. Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng [tex]U_{1}=220V[/tex].Điện trở của cuộn sơ cấp là [tex]r_{1}\approx 0[/tex] và cuộn thứ cấp là [tex]r_{2}\approx 2\Omega[/tex].Mạch từ khép kín ,bỏ qua hao phí do dòng Fuco và bức xạ. Khi 2 đầu cuộn thứ cấp mắc với điện trở [tex]R=20\Omega[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu :

[tex]A.18V[/tex]

[tex]B.22V[/tex]

[tex]C.20V[/tex]

[tex]D.24V[/tex]