Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 12:03:56 AM Ngày 08 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6517Tiêu đề: Điện tích của quả cầu
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:03:56 AM Ngày 08 Tháng Một, 2012
hai quả cầu dẫn điện bán kính R1 và R2 đặt xa nhau và được nối với 2 bản của tụ điện C. Ban đầu hệ không được tích điện. Sau đó người ta truyền cho quả cầu R1 một điện tích Q, hãy tính điện tích trên quả cầu R2. Bỏ qua điện dung của dây nối


Tiêu đề: Trả lời: Điện tích của quả cầu
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:47:18 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012
giả sử khi hệ cân bằng điên tích quả cầu 1 tích điện q1, bản tụ nói vs quả cầu 1 tích điện q2, do công hưởng toàn phần nên bản tụ gắn vs cầu 2 tích điện   
-q2 và theo bảo toàn đtích nên quả cầu 2 tích điện q2.
đl bt đ tích cho quả cầu 1 và bản 1 ta có q1 + q2 = q
lại có q1/q2=r1 bình/r2 bình
giải hệ 2 pt .....
hình như thế thì phải


Tiêu đề: Trả lời: Điện tích của quả cầu
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:36:06 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
giả sử khi hệ cân bằng điên tích quả cầu 1 tích điện q1, bản tụ nói vs quả cầu 1 tích điện q2, do công hưởng toàn phần nên bản tụ gắn vs cầu 2 tích điện   
-q2 và theo bảo toàn đtích nên quả cầu 2 tích điện q2.
đl bt đ tích cho quả cầu 1 và bản 1 ta có q1 + q2 = q
lại có q1/q2=r1 bình/r2 bình
giải hệ 2 pt .....
hình như thế thì phải
bạn giải như vậy là đúng rồi


Tiêu đề: Trả lời: Điện tích của quả cầu
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:32:11 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
hai quả cầu dẫn điện bán kính R1 và R2 đặt xa nhau và được nối với 2 bản của tụ điện C. Ban đầu hệ không được tích điện. Sau đó người ta truyền cho quả cầu R1 một điện tích Q, hãy tính điện tích trên quả cầu R2. Bỏ qua điện dung của dây nối
Xét trạng thái không còn sự di chuyển điện tích.
+ Quả cầu 1 tích điện q1, bản nối quả cầu 1 tích điện q2, do hưởng ứng bản nối quả cầu 2 tích điện -q2, do BT điện tích ==> quả cầu 2 tích điện là q2
==> [tex]q_1+q_2=Q[/tex] (1)
+ Bản tụ nối quả cầu 1 có điện thế [tex]V_1=kq_1/r_1[/tex], bản tụ nối q2 có điện thế [tex]V_2=kq_2/r_2 [/tex]
==> [tex]U_{12}=V_1-V_2=q_2/C ==> kq_1/r_1-kq_2/r_2=q_2/C[/tex]
==> [tex]k.(Q-q_2)/r_1-kq_2/r_2=q_2/C[/tex]
==> [tex]q_2=\frac{Q}{1+R_1(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{k.C})}[/tex]