Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngotienthanh07 trong 10:44:45 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6516Tiêu đề: giúp mình bài dao động tắt dần
Gửi bởi: ngotienthanh07 trong 10:44:45 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
Một con lắc đơn được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ α0 rồi buông không vận tốc ban đầu. Coi rằng trong quá trình dao động lực cản của môi trường tác dụng lên con lắc không đổi và băng 1/1000  trọng lượng của con lắc. Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được cho đến khi dừng lại là
A. 500.   B. 25.    C. 50.   D. 1000.Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài dao động tắt dần
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:01:40 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
Một con lắc đơn được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ α0 rồi buông không vận tốc ban đầu. Coi rằng trong quá trình dao động lực cản của môi trường tác dụng lên con lắc không đổi và băng 1/1000  trọng lượng của con lắc. Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được cho đến khi dừng lại là
A. 500.   B. 25.    C. 50.   D. 1000.


Đề bài này không biết có thiếu dữ kiện không nữa ???

Bạn xem link này rồi suy ra cho trường hợp con lắc đơn nghen:

http://moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=401&SubjectID=2 (http://moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=401&SubjectID=2)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài dao động tắt dần
Gửi bởi: ngotienthanh07 trong 09:42:52 AM Ngày 08 Tháng Một, 2012
nghiên cứu kĩ phần lý thuyết này rùi...mà mò hoài vẫn không ra.....câu này là câu trong đề thi thử của trường THPT Triệu Sơn 2 lần 1 năm 2012 câu số 4 .....link :
http://www.mediafire.com/?5p5eccw9o62we48 (http://www.mediafire.com/?5p5eccw9o62we48)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài dao động tắt dần
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:54:10 AM Ngày 08 Tháng Một, 2012
Một con lắc đơn được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ α0 rồi buông không vận tốc ban đầu. Coi rằng trong quá trình dao động lực cản của môi trường tác dụng lên con lắc không đổi và băng 1/1000  trọng lượng của con lắc. Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được cho đến khi dừng lại là
A. 500.   B. 25.    C. 50.   D. 1000.

Lâm Nguyễn xin trình lời giải mà Lâm Nguyễn nghĩ là ý tưởng của thầy ra đề như sau.
1. Độ giảm biên độ góc sau mỗi một chu kì là
[tex]\Delta \alpha =\frac{1}{250}rad[/tex]
2. Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được cho đến khi dừng lại là
[tex]N=\frac{\alpha _{0}}{\Delta \alpha _{0}}=250\alpha _{0}rad[/tex]
Mặt khác để con lắc đơn dao động điều hòa thì [tex]\alpha _{0}\leq 10^{0} \Rightarrow \alpha _{0}\leq \frac{10\Pi }{180}[/tex]
Vậy [tex]N\leq 43,63[/tex]  dao động.
KL Chọn B (25 dao động.)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài dao động tắt dần
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 12:45:20 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
Một con lắc đơn được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ α0 rồi buông không vận tốc ban đầu. Coi rằng trong quá trình dao động lực cản của môi trường tác dụng lên con lắc không đổi và băng 1/1000  trọng lượng của con lắc. Số dao động toàn phần mà con lắc có thể thực hiện được cho đến khi dừng lại là
A. 500.   B. 25.    C. 50.   D. 1000.

Theo Lâm Nguyễn có lẽ đề lên chỉnh lại chút xíu thì hợp lý hơn. ( Phần chữ đỏ.)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài dao động tắt dần
Gửi bởi: ngotienthanh07 trong 01:06:11 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
hì hì bạn thân mến...diễn giải rõ chổ độ giảm biên độ trong một chu kì nha...mình làm thì còn vướn cái chiều dài l của dây !!!


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài dao động tắt dần
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:56:05 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
hì hì bạn thân mến...diễn giải rõ chổ độ giảm biên độ trong một chu kì nha...mình làm thì còn vướn cái chiều dài l của dây !!!


Độ biến thiên năng lượng của vật trong quá trình chuyển động từ (1) đến (2) bằng công của quá trình đó: [tex]W_{2}-W_{1}=A[/tex] (với A là công. )

Áp dụng vào bài toán ta có:

Gọi [tex]\alpha _{0}[/tex] là biên độ góc ban đầu của vật. Biên độ này giảm đều sau từng chu kỳ.

Gọi [tex]\alpha _{1}[/tex] là biên độ góc sau nửa chu kỳ đầu tiên.

[tex]\frac{1}{2}mgl\alpha _{1}^{2}-\frac{1}{2}mgl\alpha _{0}^{2}=-F.s[/tex]

Trong đó: S là quãng đường mà vật đi được: [tex]S =\left( \alpha _{1}+ \alpha _{0}\right). l[/tex]

[tex]\frac{1}{2}mgl\alpha _{1}^{2}-\frac{1}{2}mgl\alpha _{0}^{2}=-F.\left( \alpha _{1}+ \alpha _{0}\right). l[/tex]

[tex]\Rightarrow ( \alpha _{0}- \alpha _{1}\right))= \frac{2F}{mg}[/tex] (1)

Gọi [tex]\alpha _{2}[/tex] là biên độ góc sau nửa chu kỳ tiếp theo.

[tex]\Rightarrow \alpha _{1}-\alpha _{2}= \frac{2F}{mg}[/tex]  (2)

Từ (1) & (2) suy ra:  [tex]\alpha _{0}-\alpha _{2}= \frac{4F}{mg}[/tex]

Tổng quát: sau N chu kỳ: [tex]\alpha _{0}-\alpha _{2N}= \frac{4NF}{mg}[/tex]

 ~O) Nếu sau N chu kỳ mà vật dừng lại thì [tex]\alpha _{2N}= 0[/tex], khi đó ta tính được số chu kỳ dao động:  [tex]N = \frac{mg.\alpha _{0}}{4F}[/tex]

 ~O) Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ: [tex]\Delta \alpha = \frac{4F}{mg}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài dao động tắt dần
Gửi bởi: ngotienthanh07 trong 02:08:28 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
á...mình quên s phải nhân l...hiểu rùi.....cám ơn thầy nhiều ..........:D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài dao động tắt dần
Gửi bởi: khongphuoc trong 05:55:28 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
cho mình hỏi là số lần dao động đến khi dừng lại có là số lẻ được k? hay phải là một số nguyên.
nếu được. cho mình các điều kiện để tồn tại các giá trị N và [tex]\Delta \alpha[/tex]