Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 09:40:12 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6515Tiêu đề: công suất
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 09:40:12 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
đặt một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U= 100V vào 2 đầu đoạn mạch  R,L,C nối tiếp ,
cuộn dây thuần cảm , R thay đổi ,diều chỉnh R:
với R1 tương ứng P1
    R2 tương ứng P2 
P1=P2 =P
R1+R2 = 100

P  ????????


Tiêu đề: Trả lời: công suất
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:56:46 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
đặt một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U= 100V vào 2 đầu đoạn mạch  R,L,C nối tiếp ,
cuộn dây thuần cảm , R thay đổi ,diều chỉnh R:
với R1 tương ứng P1
    R2 tương ứng P2 
P1=P2 =P
R1+R2 = 100

P  ????????
[tex]P=\frac{U^2}{R_1+R_2}=100W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: công suất
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:06:05 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
đặt một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U= 100V vào 2 đầu đoạn mạch  R,L,C nối tiếp ,
cuộn dây thuần cảm , R thay đổi ,diều chỉnh R:
với R1 tương ứng P1
    R2 tương ứng P2 
P1=P2 =P
R1+R2 = 100

P  ????????

Em xem phần chứng minh công thức cho trường hợp này ở đây:

http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=465&SubjectID=2 (http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=465&SubjectID=2)