Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: KSH_Blow trong 11:56:04 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6510Tiêu đề: Giao thoa anh sang can giup do
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:56:04 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Giúp mình câu  này đi
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yang nguồn S phát đồng thời 3 bức xạ 500 nm,400nm,700nm trong khoảng giữa 2 vân cung màu vân trung tâm có mấy loại vân sáng
DA 5 loại


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa anh sang can giup do
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 12:17:59 AM Ngày 07 Tháng Một, 2012
 :])
Về mặt lý thuyết trong khoảng giữa hai vân có mầu của vân trung tâm.
Có:
Vân sáng của ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex]
Vân sáng của ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{2}[/tex]
Vân sáng của ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{3}[/tex]
Vân sáng của ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex] trùng với vân sáng của ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{2}[/tex]
Vân sáng của ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{2}[/tex] trùng với vân sáng của ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{3}[/tex]
Vân sáng của ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex] trùng với vân sáng của ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{3}[/tex]
Về bài toán cụ thể bạn tính ra chỉ có 2 cặp vân sáng trùng nhau thôi. Cặp còn lại chính là vị trí trùng của ba vân sáng.

KL.

TB: Có mấu loại vân sáng nghe lạ lạ.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa anh sang can giup do
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:11:39 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
Giúp mình câu  này đi
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yang nguồn S phát đồng thời 3 bức xạ 500 nm,400nm,700nm trong khoảng giữa 2 vân cung màu vân trung tâm có mấy loại vân sáng
DA 5 loại
Dạo này nhiều mem hỏi về giao thoa 3 bức xạ he.
+ĐKVT 3 vân : [tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2=k_3.\lambda_3[/tex]
Gọi [tex]M=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3) = 14000[/tex]
+ Vân trùng gần vân trung tâm nhất thỏa : [tex]k_1=28 , k_2=35 , k_3=20[/tex]
* Tìm vị trí Vân 1 trùng vân 2: [tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2 ==> k_1:k_2=4:5 [/tex]có 6 vân trùng (trong khoảng 2 vân giống VTT)
* Tìm vị trí Vân 1 trùng vân 3: [tex]k_1.\lambda_1=k_3.\lambda_3 ==> k_1:k_3=7:5 [/tex]có 3 vân trùng
* Tìm vị trí Vân 2 trùng vân 3: [tex]k_2.\lambda_2=k_3.\lambda_3 ==> k_2:k_3=7:4[/tex] có 4 vân trùng
Vậy trong khoảng 2 vân có màu giống màu vân trung tâm có.
1/ N_1=27-9= 18 vân màu 1.
2/ N_2=34-10= 24 vân màu 2.
3/ N_3=19-7 = 12 vân mà 3
4/ N_4=6 vân màu 1,2
5/ N_5=3 vân màu 1,3
6/ N_6=4 vân màu 2,3
(Vậy có 6 loại màu không tính  màu vân trung tâm)