Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: votulap93 trong 05:51:38 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6507Tiêu đề: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: votulap93 trong 05:51:38 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Câu 4 cho mạch R,L,C.C biến đổi.điện áp 2 đầu có dạng 150căn2cos100πt.R=120Ω.khi   thì phải chọn C=?
A    6,5.10^(-5)/π
B    6,25.10^(-5)/3π
C    6,25.10^(-5)/π
D    6,5.10^(-5)/3π


Câu 10 Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 70  và độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 140cos(100t -  /2)V. Thay đổi C thì thấy khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện đạt cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế gữa hai đầu cuộn dây là  
A    u1 = 140cos(100t)V
B    u1 = 140 cos(100t +  /4)V

C    u1 = 70 cos(100t +  /4)V

D    u1 = 70  cos(100t )V


Cau14
   Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 . Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là:  
A    R1 = 50 , R2 = 100  

B    R1 = 40 , R2 = 250  

C      R1 = 50 , R2 = 200  

D    R1 = 25 , R2 = 100  


Câu 16 Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C đều bằng nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì hiệu địện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng:
A    30  V

B    10  V

C    20V
D    10V


Câu 20 Trong mạch điện chứa hai trong ba linh kiện: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C. Khi cường độ dòng điện có giá trị bằng giá trị hiệu dụng và đang tăng thì hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng 0. Chọn nhận định đúng:
A    Mạch gồm tụ điện và cuộn dây thoả mãn ZL =2.ZC
B    Mạch gồm tụ điện và điện trở thuần thoả mãn R=2.ZC
C    Mạch điện gồm cuộn dây và điện trở thuần thoả mãn R=ZL
D    Mạch điện gồm tụ điện và diện trở thuần thỏa mãn R=Zc


Tiêu đề: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:39:16 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Câu 16 Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C đều bằng nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì hiệu địện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng:
A    30  V

B    10  V

C    20V
D    10V

[tex]U=\sqrt{U_{R}^{2}+\left(U_{L}-U_{C} \right)^{2}}=20V[/tex]
Ta luôn có tỉ lệ:
[tex]U_{R}=U_{L}[/tex]
Khi nối tắt C thì [tex]U_{R}=U_{L}=\frac{U}{\sqrt{2}}=10\sqrt{2}[/tex]VTiêu đề: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:41:32 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012

Câu 20 Trong mạch điện chứa hai trong ba linh kiện: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C. Khi cường độ dòng điện có giá trị bằng giá trị hiệu dụng và đang tăng thì hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng 0. Chọn nhận định đúng:
A    Mạch gồm tụ điện và cuộn dây thoả mãn ZL =2.ZC
B    Mạch gồm tụ điện và điện trở thuần thoả mãn R=2.ZC
C    Mạch điện gồm cuộn dây và điện trở thuần thoả mãn R=ZL
D    Mạch điện gồm tụ điện và diện trở thuần thỏa mãn R=Zc

Dùng giản đồ vecto ta tính được độ lệch pha của u và i khi đó là 45 độ và đang chậm pha hơn i. nên mạch có R và C, với R=Zc


Tiêu đề: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:48:06 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Câu 10 Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 70  và độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 140cos(100t -  /2)V. Thay đổi C thì thấy khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện đạt cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế gữa hai đầu cuộn dây là  
A    u1 = 140cos(100t)V
B    u1 = 140 cos(100t +  /4)V

C    u1 = 70 cos(100t +  /4)V

D    u1 = 70  cos(100t )V

vẽ giản đồ vecto ta thấy: Ucmax khi: vecto U(RL) vuông góc với vecto U. từ đó suy ra:
Zc=(R^2+Zl^2)/Zl
phần còn lại là một bài toán điện đơn giản. bạn làm tiếp nhé


Tiêu đề: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:58:06 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Cau14
   Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 . Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là:  
A    R1 = 50 , R2 = 100  

B    R1 = 40 , R2 = 250  

C      R1 = 50 , R2 = 200  

D    R1 = 25 , R2 = 100  

Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. từ đó suy ra:
R1.R2=Zc^2 (1)
Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. từ đó suy ra:
R2^2 +Zc^2 =4(R1^2 +Zc^2) <=>R2^2 - 4R1^2 =3Zc^2 (1)
từ 1 và 2 giải ra được: R1; R2Tiêu đề: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:12:26 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi. Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm hiệu điện thế trên đường dây tải điện bằng 10% điện áp hiệu dụng giữa hai cực của trạm phát. Coi cường độ dòng điện cùng pha với với điện áp đặt vào hai đầu dây


Tiêu đề: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:44:22 AM Ngày 07 Tháng Một, 2012
Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi. Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm hiệu điện thế trên đường dây tải điện bằng 10% điện áp hiệu dụng giữa hai cực của trạm phát. Coi cường độ dòng điện cùng pha với với điện áp đặt vào hai đầu dây
Chẳng lẽ Pphát lại thay đổi sao ta??? :o


Tiêu đề: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: votulap93 trong 09:27:05 AM Ngày 07 Tháng Một, 2012

Câu 20 Trong mạch điện chứa hai trong ba linh kiện: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C. Khi cường độ dòng điện có giá trị bằng giá trị hiệu dụng và đang tăng thì hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng 0. Chọn nhận định đúng:
A    Mạch gồm tụ điện và cuộn dây thoả mãn ZL =2.ZC
B    Mạch gồm tụ điện và điện trở thuần thoả mãn R=2.ZC
C    Mạch điện gồm cuộn dây và điện trở thuần thoả mãn R=ZL
D    Mạch điện gồm tụ điện và diện trở thuần thỏa mãn R=Zc

Dùng giản đồ vecto ta tính được độ lệch pha của u và i khi đó là 45 độ và đang chậm pha hơn i. nên mạch có R và C, với R=Zc
Câu này em khó hiểu quá à.Tại sao u và i lệch pha nhau 45 độ hả anh.


Tiêu đề: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:17:32 AM Ngày 07 Tháng Một, 2012
Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi. Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm hiệu điện thế trên đường dây tải điện bằng 10% điện áp hiệu dụng giữa hai cực của trạm phát. Coi cường độ dòng điện cùng pha với với điện áp đặt vào hai đầu dây

Giải tổng quát như sau :
Hao phí trên dây tải luôn được tính bởi : [tex]\Delta P = RI^{2}[/tex]

Để hao phí giảm 100 lần thì cường độ giảm 10 lần

Công suất của tải trong hai trường hợp : [tex]P = U_{1}I_{1}cos\varphi = U_{2}I_{2}cos\varphi[/tex]

Trong đó U là điện áp của tải . Vậy [tex]U_{2} = 10U_{1}[/tex]

Độ giảm thế lúc đầu : [tex]\Delta U_{1} = RI_{1} = n U_{1}[/tex]

Độ giảm thế lúc sau : [tex]\Delta U_{2} = RI_{2} = n U_{1}/ 10 [/tex]

Điện áp ở hai đầu đường dây lần đầu : [tex]U_{01} = U_{1} + \Delta U_{1} = ( n + 1 )U_{1}[/tex]

Điện áp ở hai đầu đường dây lần sau : [tex]U_{02}  = U_{2} + \Delta U_{2} = 10U_{1} + n U_{1}/ 10  [/tex]

Lập tỉ số ta có : [tex]\frac{U_{02}}{U_{01}} = \frac{n + 100}{10(n + 1 )}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: anh3ok trong 03:28:32 PM Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2013
Cau14
   Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 . Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là:  
A    R1 = 50 , R2 = 100  

B    R1 = 40 , R2 = 250  

C      R1 = 50 , R2 = 200  

D    R1 = 25 , R2 = 100  

Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. từ đó suy ra:
R1.R2=Zc^2 (1)
Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. từ đó suy ra:
R2^2 +Zc^2 =4(R1^2 +Zc^2) <=>R2^2 - 4R1^2 =3Zc^2 (1)
từ 1 và 2 giải ra được: R1; R2


tại sao R=R2, R=R1 thìR2^2 +Zc^2 =4(R1^2 +Zc^2) <=>R2^2 - 4R1^2 =3Zc^2 (1) đc vậy a.mình ko hiểu.đáng lẽ khi đó I1R1=I2R2 thì trong bt vẫn còn R1 và R2 chứ.sao chuyển thành I1=I2 đc vậy.ình đọc đáp án trong sách thấy cũng viết vậy.mong mn giải đáp


Tiêu đề: Trả lời: Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều !
Gửi bởi: SầuRiêng trong 09:51:05 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2013

Cau14
    tại sao R=R2, R=R1 thìR2^2 +Zc^2 =4(R1^2 +Zc^2) <=>R2^2 - 4R1^2 =3Zc^2 (1) đc vậy a.mình ko hiểu.đáng lẽ khi đó I1R1=I2R2 thì trong bt vẫn còn R1 và R2 chứ.sao chuyển thành I1=I2 đc vậy.ình đọc đáp án trong sách thấy cũng viết vậy.mong mn giải đáp
Đề cho điện áp giữa 2 đầu tụ bạn nhé: "Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. "
[tex]U_{C1}=2U_{C2}<=>I_{1}Zc=2I_{2}Zc <=>I_{1}=2I_{2}<=>2Z1=Z2[/tex]