Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 08:48:48 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6499Tiêu đề: công suất
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 08:48:48 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
cho một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có điện trở r.
khi điều chỉnh R thì với R= 20 ôm  thì P(R) max,và khi đó , điện áp 2 đầu cuộn dây lệch pha pi/3 so với điện áp 2 dầu
điện trở . phải điều chỉnh R đến giá trị bằng ? thì P max
A 10
B 7,3
 C  10 căn 3
D 10 căn 2


Tiêu đề: Trả lời: công suất
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:01:06 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
1. Khi công suất trên R đạt cực đại thì [tex]R=\sqrt{r^{2}+Z_{L}^{2}}=20\Omega[/tex]
Khi đó có độ lệch pha của ud so với i là 60 độ suy ra [tex]Z_{L}=\sqrt{3}r[/tex]
Vậy [tex]r=10\Omega ;Z_{L}=10\sqrt{3}\Omega[/tex]
2. Phải điều chỉnh R để cho công suất toàn mạch cực đại thi [tex]r+R=Z_{L}[/tex]
Vậy R=7,32[tex]\Omega[/tex]