Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 07:04:59 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6498Tiêu đề: Hệ số công suất và L thay đổi
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:04:59 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
1.Trong một hộp đen có hai trong ba linh kiện sau đây: cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở .Khi đặt vào mạch u=100căn2cos(wt)V thì i= căn2cos(wt)A. Khi giữ nguyên U, tăng w lên căn2 lần thì mạch có hệ số công suất là 1/căn2.Nếu từ giá trị ban đầu của w, giảm w đi 2 lần thì hệ số công suất là bao nhiêu?
A0,426       B 1/căn2     C 0,526       D căn3/2
2.Cho mạch RLC nối tiếp đặt vào hai đầu đoạn mạch hdt u=Uocoswt(w,U không đổi), dung kháng của tụ bằng điện trở R, cuộn dây là cuộn thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được.Muốn hdt hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại,cần điều chỉnh cho độ tự cảm của cuộn dây có giá trị
A.L=vô cực         B. L=2R/w             C. L=0      D. L=R/w


Tiêu đề: Trả lời: Hệ số công suất và L thay đổi
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:42:17 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012

2.Cho mạch RLC nối tiếp đặt vào hai đầu đoạn mạch hdt u=Uocoswt(w,U không đổi), dung kháng của tụ bằng điện trở R, cuộn dây là cuộn thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được.Muốn hdt hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại,cần điều chỉnh cho độ tự cảm của cuộn dây có giá trị
A.L=vô cực         B. L=2R/w             C. L=0      D. L=R/w
từ giản đồ vecto ta chứng minh được hdt ULmax khi vecto(U) vuông góc với vecto(URC). từ đó suy ra:
ZL=(Zc^2+R^2)/Zc
mà Zc=R =>ZL=2R =>L=2R/w


Tiêu đề: Trả lời: Hệ số công suất và L thay đổi
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:46:22 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
1.Trong một hộp đen có hai trong ba linh kiện sau đây: cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở .Khi đặt vào mạch u=100căn2cos(wt)V thì i= căn2cos(wt)A. Khi giữ nguyên U, tăng w lên căn2 lần thì mạch có hệ số công suất là 1/căn2.Nếu từ giá trị ban đầu của w, giảm w đi 2 lần thì hệ số công suất là bao nhiêu?
A0,426       B 1/căn2     C 0,526       D căn3/2

Trong một hộp đen có hai trong ba linh kiện sau đây: cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở .Khi đặt vào mạch u=100căn2cos(wt)V thì i= căn2cos(wt)A


Tiêu đề: Trả lời: Hệ số công suất và L thay đổi
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 08:25:09 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
1.Trong một hộp đen có hai trong ba linh kiện sau đây: cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở .Khi đặt vào mạch u=100căn2cos(wt)V thì i= căn2cos(wt)A. Khi giữ nguyên U, tăng w lên căn2 lần thì mạch có hệ số công suất là 1/căn2.Nếu từ giá trị ban đầu của w, giảm w đi 2 lần thì hệ số công suất là bao nhiêu?
A0,426       B 1/căn2     C 0,526       D căn3/2
2.Cho mạch RLC nối tiếp đặt vào hai đầu đoạn mạch hdt u=Uocoswt(w,U không đổi), dung kháng của tụ bằng điện trở R, cuộn dây là cuộn thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được.Muốn hdt hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại,cần điều chỉnh cho độ tự cảm của cuộn dây có giá trị
A.L=vô cực         B. L=2R/w             C. L=0      D. L=R/w

Bài 1: Phải sửa lại như sau.
Cho một đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với với một hộp đen, trong hộp đen có hai trong ba linh kiện sau: Cuộn dây thuần cảm, tụ điện, và điện trở thuần.  Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều [tex]u=100\sqrt{2}cos(\omega t)V thì i=\sqrt{2}cos(\omega t)A[/tex]. Nếu tăng tần số góc của điện áp lên 2 lần thì đoạn mạch AB có hệ số công suất là [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]. Nếu giảm tần số góc đi 2 lần so với tần số góc lúc đầu. Thì hệ số công suất là bao nhiêu?
Đsố: [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]