Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 06:54:20 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6497Tiêu đề: Sóng điện từ và điệm xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:54:20 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Câu1 Cho mạch dao động LC. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 1,2V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng o,9V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4mA.Biết độ tự cảm của cuộn dây L=5mH.Điện dung của tụ và năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 20nF và 2,25.10-8 J   B. 20nF và 5.10-10 J   C. 10nF và 25.10-10 J     D.10nF và 3.10-10 J
Câu 2:Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=2\sqrt{2}sin(100IIt-II/2)A, t tính bằng s. Tính từ lúc t=0 dòng điện có cường độ bằng không lần thứ 5 vào thời điểm:
A.3/200s    B 1/40s     C 9/200s    D 7/200s
Câu3Cho mạch chọn sóng cộng hường gồm cuộn cảm và 1 tụ xoay.khi điện dung của tụ C1 thì mạch bắt được sóng có lamda1=10m, khi tụ có điện dung C2 thì mạch bắt được sóng có bước sóng lamda2=20m.Khi tụ điện có điện dung C3=C1+2C2 thì mạch bắt được bước sóng lamda3 bằng:
A 30m          B.22,2m    C 13,1m      D 41,23mTiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và điệm xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:27:36 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Câu1 Cho mạch dao động LC. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 1,2V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng o,9V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4mA.Biết độ tự cảm của cuộn dây L=5mH.Điện dung của tụ và năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 20nF và 2,25.10-8 J   B. 20nF và 5.10-10 J   C. 10nF và 25.10-10 J     D.10nF và 3.10-10 J

áp dụng công thức:
1/2.C.u1^2 +1/2.L.i1^2 =1/2.C.u2^2 +1/2.L.i2^2
thay u1,i1,u2,i2,L vào trên ta tìm ra: C
năng lượng của mạch dao động là:
W=1/2.C.u1^2 +1/2.L.i1^2 = 1/2.C.u2^2 +1/2.L.i2^2


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và điệm xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:29:27 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012

Câu 2:Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=2\sqrt{2}sin(100IIt-II/2)A, t tính bằng s. Tính từ lúc t=0 dòng điện có cường độ bằng không lần thứ 5 vào thời điểm:
A.3/200s    B 1/40s     C 9/200s    D 7/200s

đây là một bài dao động điều hòa thôi mà ( dao động điều hòa trên trục i)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và điệm xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:33:48 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012

Câu3Cho mạch chọn sóng cộng hường gồm cuộn cảm và 1 tụ xoay.khi điện dung của tụ C1 thì mạch bắt được sóng có lamda1=10m, khi tụ có điện dung C2 thì mạch bắt được sóng có bước sóng lamda2=20m.Khi tụ điện có điện dung C3=C1+2C2 thì mạch bắt được bước sóng lamda3 bằng:
A 30m          B.22,2m    C 13,1m      D 41,23m

Bước sóng mạch dao động Lc bắt được tính theo công thức:
lamda = c.2pi.căn(LC)
áp dụng ta có:
lamda1 = c.2pi.căn(LC1) (1)
lamda2 = c.2pi.căn(LC2) (2)
lamda3 = c.2pi.căn(LC3)=c.2pi.căn[L(C1+C2)] (3)
ta thấy: (lamda1)^2 + (lamda2)^2 = (lamda3)^2


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và điệm xoay chiều
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 07:59:00 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
 [-O<
Bài 3 : Đề bài yêu cầu là tính bước sóng của [tex]C_{3}=C_{1}+2C_{2}
Suy ra \lambda _{3}^{2}=\lambda _{1}^{2}+2\lambda _{2}^{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ và điệm xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:21:46 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
ngulau211 nhầm chỗ: C3=C1+C2