Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 03:03:27 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6493Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:03:27 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Một màn mang 2 khe hẹp song song [tex]S_{1},S_{2}[/tex] đặt trước 1 màn M , cách M một khoảng bằng [tex]1,2m[/tex]. Đặt giữa 2 màn 1 thấu kính hội tụ , thì thấy có thể tìm được 2 vị trí của thấu kính cùng cho ảnh rõ nét trên M. Khoảng cách giữa 2 vị trí là [tex]72cm[/tex] và ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa 2 ảnh là [tex]3,8mm[/tex].Bỏ thấu kính rồi chiếu ánh sáng bằng 1 nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc có [tex]\lambda =656nm[/tex].Khoảng vân thu được là :

[tex]A.829mm[/tex]

[tex]B.829nm[/tex]

[tex]C.568\mu m[/tex]

[tex]D.0,568\mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:20:35 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Một màn mang 2 khe hẹp song song [tex]S_{1},S_{2}[/tex] đặt trước 1 màn M , cách M một khoảng bằng [tex]1,2m[/tex]. Đặt giữa 2 màn 1 thấu kính hội tụ , thì thấy có thể tìm được 2 vị trí của thấu kính cùng cho ảnh rõ nét trên M. Khoảng cách giữa 2 vị trí là [tex]72cm[/tex] và ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa 2 ảnh là [tex]3,8mm[/tex].Bỏ thấu kính rồi chiếu ánh sáng bằng 1 nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc có [tex]\lambda =656nm[/tex].Khoảng vân thu được là :

[tex]A.829mm[/tex]

[tex]B.829nm[/tex]

[tex]C.568\mu m[/tex]

[tex]D.0,568\mu m[/tex]

em xem bài đó ở link sau:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5196


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:41:01 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Một màn mang 2 khe hẹp song song [tex]S_{1},S_{2}[/tex] đặt trước 1 màn M , cách M một khoảng bằng [tex]1,2m[/tex]. Đặt giữa 2 màn 1 thấu kính hội tụ , thì thấy có thể tìm được 2 vị trí của thấu kính cùng cho ảnh rõ nét trên M. Khoảng cách giữa 2 vị trí là [tex]72cm[/tex] và ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa 2 ảnh là [tex]3,8mm[/tex].Bỏ thấu kính rồi chiếu ánh sáng bằng 1 nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc có [tex]\lambda =656nm[/tex].Khoảng vân thu được là :

[tex]A.829mm[/tex]

[tex]B.829nm[/tex]

[tex]C.568\mu m[/tex]

[tex]D.0,568\mu m[/tex]

em xem bài đó ở link sau:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5196

Không giống lắm thầy ơi   [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:50:37 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
À ,em hiểu rồi