Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyentung trong 11:49:19 PM Ngày 03 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6492



Tiêu đề: Điện từ trường.
Gửi bởi: nguyentung trong 11:49:19 PM Ngày 03 Tháng Một, 2012
Xin giai dap gium cau nay:
Chọn câu trả lời sai. Khi một từ trường biến thiên không đều và không tắt theo thời gian sẽ sinh ra:    
   A. một điện trường xoáy.        B. một từ trường xoáy.      
   C. một dòng điện dịch.            D. Một dòng điện dẫn


Tiêu đề: Trả lời: Dien tu truong
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:17:31 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Xin Thầy Dương và thầy Đậu Nam Thành, thầy Điền Quang , thầy Triệu cho ý kiến.

Lâm Nguyễn thấy câu ni hóc ạ.

Lâm Nguyễn cứ mạ muội phát biểu.
Khi một từ trường biến thiên không đều và không tắt theo thời gian sẽ sinh ra:

Từ trường biến thiên sẽ sinh ra một điện trường biến thiên ( điện trường xoáy); sự biến thiên của điện trường xoáy thì coi như có một dòng điện dịch;
từ trường biến thiên sẽ sinh ra một điện trường biến thiên; điện trường biến thiên sẽ sinh ra từ trường biến thiên ( tức là từ trường xoáy vì không có từ trường tĩnh).

Vậy ???


Tiêu đề: Trả lời: Dien tu truong
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:41:25 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Xin giai dap gium cau nay:
Chọn câu trả lời sai. Khi một từ trường biến thiên không đều và không tắt theo thời gian sẽ sinh ra:     
   A. một điện trường xoáy.        B. một từ trường xoáy.     
   C. một dòng điện dịch.            D. Một dòng điện dẫn

đáp án sai là B.
Vì cái này chưa nghe bao giờ "Khi một từ trường biến thiên không đều và không tắt theo thời gian sẽ sinh ra một từ trường xoáy"


Tiêu đề: Trả lời: Điện từ trường.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:12:55 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012

Lâm Nguyễn xin chỉnh lại câu văn cho rõ nghĩa:

Vậy từ trường có thể sinh ra do .....?


Tiêu đề: Trả lời: Điện từ trường.
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:23:41 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
[-O<

Lâm Nguyễn xin đặt 1 câu hỏi.

Vậy từ trường do ai sinh ra?


từ trường do ""ai" sinh ra thì ngulau chưa nghe bao giờ cả


Tiêu đề: Trả lời: Điện từ trường.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:28:33 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012

Lâm Nguyễn đã chỉnh lại rồi: ( ai ở đây không phải là nhân vật nào đâu thầy Thành ạ)

Từ trường có thể sinh ra do......?


Tiêu đề: Trả lời: Điện từ trường.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:38:30 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Xin giai dap gium cau nay:
Chọn câu trả lời sai. Khi một từ trường biến thiên không đều và không tắt theo thời gian sẽ sinh ra:     
   A. một điện trường xoáy.        B. một từ trường xoáy.     
   C. một dòng điện dịch.            D. Một dòng điện dẫn


Điền Quang cũng xin phép trả lời, ĐQ nghĩ đáp án cũng là câu B. Nhưng mà câu này ĐQ thấy hình như kỳ kỳ.


Lâm Nguyễn xin chỉnh lại câu văn cho rõ nghĩa:

Vậy từ trường có thể sinh ra do .....?


Câu hỏi này của thầy Lâm Nguyễn khó à.  :.))

Theo wikipedia: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng)

Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động hoặc do sự biến thiên của điện trường hoặc có nguồn gốc từ các môment lưỡng cực từ. Xét về bản chất, từ trường và điện trường là các biểu hiện riêng rẽ của một trường thống nhất là điện từ trường.


Tiêu đề: Trả lời: Điện từ trường.
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:40:13 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012

Lâm Nguyễn đã chỉnh lại rồi: ( ai ở đây không phải là nhân vật nào đâu thầy Thành ạ)

Từ trường có thể sinh ra do......?
theo ngulau:
Trong trường hợp tổng quát, từ trường được sinh ra bởi dòng điện toàn phần, gồm cả dòng điện dẫn và dòng điện dịch


Tiêu đề: Trả lời: Điện từ trường.
Gửi bởi: lam9201 trong 09:29:38 PM Ngày 05 Tháng Một, 2012
Xin giai dap gium cau nay:
Chọn câu trả lời sai. Khi một từ trường biến thiên không đều và không tắt theo thời gian sẽ sinh ra:   
   A. một điện trường xoáy.        B. một từ trường xoáy.     
   C. một dòng điện dịch.            D. Một dòng điện dẫn

Từ trường biến thiên sẽ tạo ra điện trường xoáy E (đáp án A)
Từ trường biến thiên không đều nên tốc độ biến thiên thay đổi và điện trường xoáy E cũng biến thiên và gọi là dòng điện dịch (đáp án C)
Điện trường E biến thiên sẽ gây ra từ trường (xoáy ) (đáp án B)
Để có dòng điện dẫn phải có vật dẫn điện.
Vậy theo ý tôi thì câu trả lời sai là đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Điện từ trường.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:39:56 PM Ngày 05 Tháng Một, 2012
 [-O<
Vậy là quan điểm của quan bác cũng như quan điểm của Lâm Nguyễn phân tích từ lúc đầu rồi.

Ngay từ lúc đầu Lâm Nguyễn thấy băn khoăn vì câu này sao lại lộ thế.


Tiêu đề: Trả lời: Điện từ trường.
Gửi bởi: nguyentung trong 11:08:11 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
Như vậy, cuối cùng chọn đáp án nào? Giải thích ra sao?
Xin trả lời cho dễ hiểu!