Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Langtu_Ninhbinh trong 10:53:44 PM Ngày 03 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6491Tiêu đề: dao động cơ !
Gửi bởi: Langtu_Ninhbinh trong 10:53:44 PM Ngày 03 Tháng Một, 2012
Một con lắc lò xo có độ cứng K=40N/m treo thẳng đứng dao động điều hòa với w=10 rad/s ,khi lò xo không biến dạng thì vận tốc của vật triệt tiêu.độ lớn lực đàn hổi của lò xo khi vật ở trên vị trí cân bằng và có tốc độ 80cm/s là bao nhiêu?
Lấy g=[tex]10\frac{m}{s^{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:05:22 PM Ngày 03 Tháng Một, 2012
Một con lắc lò xo có độ cứng K=40N/m treo thẳng đứng dao động điều hòa với w=10 rad/s ,khi lò xo không biến dạng thì vận tốc của vật triệt tiêu.độ lớn lực đàn hổi của lò xo khi vật ở trên vị trí cân bằng và có tốc độ 80cm/s là bao nhiêu?
+Lò xo không biến dạng thì [tex]v=0 ==> A=\Delta L_0 = g/\omega^2 = 0,1m=10cm[/tex]
+ Lực đàn hồi khi vật ở trên VTCB : [tex]F = k(\Delta L_0-x)=k(\Delta L_0 - \sqrt{A^2-\frac{v^2}{\omega^2}})[/tex]