Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Criminal trong 08:13:08 PM Ngày 02 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6481Tiêu đề: Bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Criminal trong 08:13:08 PM Ngày 02 Tháng Một, 2012
Công suất tỏa nhiệt tức thời biến đổi theo chu kỳ T1
Dòng điện xoay chiều biến đổi theo chu kỳ T2
So sánh T1 và T2?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:41:44 PM Ngày 02 Tháng Một, 2012
Công suất tỏa nhiệt tức thời biến đổi theo chu kỳ T1
Dòng điện xoay chiều biến đổi theo chu kỳ T2
So sánh T1 và T2?
T1=T2/2


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Criminal trong 08:47:29 PM Ngày 02 Tháng Một, 2012
Giải thích giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Saber trong 09:05:46 PM Ngày 02 Tháng Một, 2012
trời cái đó có ngay trong SGK đó bạn  8-x