Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 03:04:40 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6475Tiêu đề: THắc mắc về TN Young
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:04:40 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Câu 1 TRong thí nghiệm Young: a=0,5mm,D=2m.NGười ta chiếu đồng thời vào hai khe Young hai bức xạ có bước sóng 450nm và 600nm. Gọi M và N là hai điểm nằm về cùng phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm lần lượt 4,5mm và 22mm. TRên đoạn MN có bao nhiêu vị trí trùng nhau của hai bức xạ nói trên?
A 2         B 3     C 4        D 5

Câu này trích trong đề thi DH 2009 em đọc trong sách người ta hd giải mà chưa hiểu mong các thầy giúp đỡ
Giải như sau Để 2 vân trùng nhau, ta có :
k1lamda1=k2lamda2 <-->3k1=4k2<-->k1=4n  (1)
Vị trí trùng nhau: x=4n.lamda1.D/a=1,8n
Điều kiện 4,5<x<22<--->2,5<n<4,9
Vì n thuộc Z:n=3,4--> có 2 vị trí trùng nhau trên doạn MN
Tại sao lại có được dòng (1) vậy các thầy 
Và Cho em phương pháp giải dạng bài tập này :Trường hợp 2 nguồn phát hai ánh sáng đơn sắc. Tìm vị trí trên màn ở dố có sự trùng nhau của hai vân sáng thuộc hai hệ đơn sắc


Tiêu đề: Trả lời: THắc mắc về TN Young
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:35:44 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Câu 1 TRong thí nghiệm Young: a=0,5mm,D=2m.NGười ta chiếu đồng thời vào hai khe Young hai bức xạ có bước sóng 450nm và 600nm. Gọi M và N là hai điểm nằm về cùng phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm lần lượt 4,5mm và 22mm. TRên đoạn MN có bao nhiêu vị trí trùng nhau của hai bức xạ nói trên?
A 2         B 3     C 4        D 5

Câu này trích trong đề thi DH 2009 em đọc trong sách người ta hd giải mà chưa hiểu mong các thầy giúp đỡ
Giải như sau Để 2 vân trùng nhau, ta có :
k1lamda1=k2lamda2 <-->3k1=4k2<-->k1=4n  (1)
Vị trí trùng nhau: x=4n.lamda1.D/a=1,8n
Điều kiện 4,5<x<22<--->2,5<n<4,9
Vì n thuộc Z:n=3,4--> có 2 vị trí trùng nhau trên doạn MN
Tại sao lại có được dòng (1) vậy các thầy 
Và Cho em phương pháp giải dạng bài tập này :Trường hợp 2 nguồn phát hai ánh sáng đơn sắc. Tìm vị trí trên màn ở dố có sự trùng nhau của hai vân sáng thuộc hai hệ đơn sắc


Tại vị trí 2 vân trùng nhau:

[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Leftrightarrow 450k_{1}=600k_{2}\Leftrightarrow 3k_{1}=4k_{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow k_{1}=4\frac{k_{2}}{3}[/tex]

Đặt [tex]n = \frac{k_{2}}{3}; \: n \varepsilon Z[/tex]

[tex]\Rightarrow k_{1} = 4n \: n \varepsilon Z[/tex]


 ~O) Phương pháp giải các bài giao thoa ánh sáng: Em xem các bài của thầy Nguyễn Văn Đạt:

http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1237-giao-thoa-anh-sang-nhieu-thanh-phan-don-sac- (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1237-giao-thoa-anh-sang-nhieu-thanh-phan-don-sac-)

Tham khảo thêm bài này cũng về giao thoa ánh sáng của thầy Đạt:

http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1235-mot-so-yeu-cau-thuong-gap-voi-bai-toan-giao-thoa-anh-sang (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1235-mot-so-yeu-cau-thuong-gap-voi-bai-toan-giao-thoa-anh-sang)


Tiêu đề: Trả lời: THắc mắc về TN Young
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:28:21 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Nhờ thầy Điền Quang coi giúp lại cho bạn bài toán này, kết quả trên đoạn MN có 3 bức xạ trùng nhau cơ.


Tiêu đề: Trả lời: THắc mắc về TN Young
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:42:28 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Nhờ thầy Điền Quang coi giúp lại cho bạn bài toán này, kết quả trên đoạn MN có 3 bức xạ trùng nhau cơ.
bài đó ngulau cũng giải ra được kết quả là 3


Tiêu đề: Trả lời: THắc mắc về TN Young
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:43:50 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Nhờ thầy Điền Quang coi giúp lại cho bạn bài toán này, kết quả trên đoạn MN có 3 bức xạ trùng nhau cơ.


 ~O) Cám ơn thầy Lâm Nguyễn, hồi chiều ĐQ chỉ lo giải thích phần em đó hỏi mà không kiểm tra lại kết quả bài toán.

 ~O) Giải lại:  8-x

Tại vị trí 2 vân trùng nhau:

[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Leftrightarrow 450k_{1}=600k_{2}\Leftrightarrow 3k_{1}=4k_{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow k_{1}=4\frac{k_{2}}{3}[/tex]

Đặt [tex]n = \frac{k_{2}}{3}; \: n \varepsilon Z[/tex]

[tex]\Rightarrow k_{1} = 4n \: n \varepsilon Z[/tex]

Vị trí trùng nhau:

[tex]x = k_{1}\frac{\lambda_{1}D}{a} = 7,2.10^{-3}n[/tex]

mà:

[tex]x_{M}\leq x \leq x_{N}\Leftrightarrow 4,5\leq 7,2n \leq 22\Rightarrow 0,625\leq n\leq 3,05[/tex]

Vậy: n = 1; 2; 3

Tức là trong đoạn MN nói trên có 3 vị trí 2 bức xạ trùng nhau.