Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhoc_pro_ss trong 11:27:53 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6471Tiêu đề: Sóng ánh sáng - dao động cơ !!!! ( help )
Gửi bởi: nhoc_pro_ss trong 11:27:53 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 1: Biết chiết suất của thủy tinh với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là 1.495 và 1.510. Khoảng cách giữa các tiêu điểm của thấu kính có 2 mặt lồi giống nhau có R = 10 cm ứng với 2 ánh sáng đỏ và tím khi đặt thấu kính trong không khí là :
A. 2.971 mm B. 4.984 mm C. 5.942 mm D. 1.278 mm

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa khe Yang , khoảng cách giữa 2 khe là a, kc từ 2 khe đến màn là D= 1.2 m . Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe. Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính, người ta thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét cả 2 khe trên màn, đồng thời 2 khe cách nhau các khoảng là 0.4 mm và 1.6 mm. Bỏ thấu kính đi, chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vẩn i = 0.72 mm. Bước sóng ánh sáng bằng
A. 0.48 mm B. 0.62 mm C. 410 nm D. 480 nm

Câu 3: 1 vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào sợi dây AB ko dãn và treo và 1 lò xo, chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiếu dương hướng xuống, vật m dao động điều hòa với pt x = A cos(10t) cm. Lấy g = 10 m/s2. Biết dây AB chỉ chịu được lực kéo tối đa là 3N thì biên độ dao động A phải thỏa mãn điều kiện gì để dây AB luôn căng mà ko đứt
A. 0<A<=5cm B. 0<A<=10cm C. 0<A<=8cm D. 5cm<=A<=10cm

Câu 4: cho 1 máy quang phổ, lăng kính có góc chiết quang 60 độ và chiết suất đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1.608 và 1.635. Chùm sáng gồm 2 màu đỏ và tím chiếu vào lăng kính với góc tới 53.95 độ. cho biết tiêu cự của thấu kính buồng ảnh là 40 cm. tính khoảng cách giữa 2 vệt sáng màu đỏ và màu tím trên mặt phẳng tiêu diện của thấu kính buồng ảnh
A. 1.856 cm B. 1.656 cm C. 1.787 cm D. 1.568 cm

Câu 5: 3 chùm tia đỏ lục vàng cùng song song với trục chính của thấu kính lồi, sau khi qua thấu kính, cả 3 chùm tia đều hội tụ tại những điểm trên trục chính, những điểm này cách thấu kính những khoảng lần lượt là fd, fl, fv
A. fl < fv < fd B. fd < fl < fv C, fd= fl = fv D. fd < fv < fl


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng - dao động cơ !!!! ( help )
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:44:02 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 1: Biết chiết suất của thủy tinh với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là 1.495 và 1.510. Khoảng cách giữa các tiêu điểm của thấu kính có 2 mặt lồi giống nhau có R = 10 cm ứng với 2 ánh sáng đỏ và tím khi đặt thấu kính trong không khí là :
A. 2.971 mm B. 4.984 mm C. 5.942 mm D. 1.278 mm
tiêu cự của thấu kính:
1/f=(n-1)(1/R1+1/R2)
ở đây: R1=R2=R, n là chiết suất tỉ đối của chất làm lăng kính đối với môi trường bên ngoài.
áp dụng cho hai ánh sáng đơn sắc tím và đỏ. sẽ tìm ra fd và ft


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng - dao động cơ !!!! ( help )
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:45:34 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 5: 3 chùm tia đỏ lục vàng cùng song song với trục chính của thấu kính lồi, sau khi qua thấu kính, cả 3 chùm tia đều hội tụ tại những điểm trên trục chính, những điểm này cách thấu kính những khoảng lần lượt là fd, fl, fv
A. fl < fv < fd B. fd < fl < fv C, fd= fl = fv D. fd < fv < fl
câu này em áp dụng công thức của câu 1


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng - dao động cơ !!!! ( help )
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:53:49 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 4: cho 1 máy quang phổ, lăng kính có góc chiết quang 60 độ và chiết suất đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1.608 và 1.635. Chùm sáng gồm 2 màu đỏ và tím chiếu vào lăng kính với góc tới 53.95 độ. cho biết tiêu cự của thấu kính buồng ảnh là 40 cm. tính khoảng cách giữa 2 vệt sáng màu đỏ và màu tím trên mặt phẳng tiêu diện của thấu kính buồng ảnh
A. 1.856 cm B. 1.656 cm C. 1.787 cm D. 1.568 cm
Góc hợp bởi hai tia tím và tia đỏ đến thấu kính buồng ảnh là :
 anpha=Dt-Dd
+ Khoảng cách giữa hai vạch trên mặt phẳng tiêu diện của thấu kính buồng ảnh tương ứng với hai bức xạ đơn sắc  là 
L=f.anphaTiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng - dao động cơ !!!! ( help )
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:40:40 AM Ngày 01 Tháng Một, 2012

Câu 3: 1 vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào sợi dây AB ko dãn và treo và 1 lò xo, chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiếu dương hướng xuống, vật m dao động điều hòa với pt x = A cos(10t) cm. Lấy g = 10 m/s2. Biết dây AB chỉ chịu được lực kéo tối đa là 3N thì biên độ dao động A phải thỏa mãn điều kiện gì để dây AB luôn căng mà ko đứt
A. 0<A<=5cm B. 0<A<=10cm C. 0<A<=8cm D. 5cm<=A<=10cm


Câu này đã có người hỏi trên Diễn đàn rồi, em xem bài giải ở link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5188.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5188.0)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng - dao động cơ !!!! ( help )
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:55:57 AM Ngày 01 Tháng Một, 2012

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa khe Yang , khoảng cách giữa 2 khe là a, kc từ 2 khe đến màn là D= 1.2 m . Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe. Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính, người ta thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét cả 2 khe trên màn, đồng thời 2 khe cách nhau các khoảng là 0.4 mm và 1.6 mm. Bỏ thấu kính đi, chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vẩn i = 0.72 mm. Bước sóng ánh sáng bằng
A. 0.48 mm B. 0.62 mm C. 410 nm D. 480 nm


Câu này đề chưa chính xác chỗ tô xanh.

Và cũng có bài trên Diễn đàn rồi, em xem link này:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5343.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5343.0)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng - dao động cơ !!!! ( help )
Gửi bởi: lam9201 trong 08:25:36 AM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Câu 3: 1 vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào sợi dây AB ko dãn và treo và 1 lò xo, chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiếu dương hướng xuống, vật m dao động điều hòa với pt x = A cos(10t) cm. Lấy g = 10 m/s2. Biết dây AB chỉ chịu được lực kéo tối đa là 3N thì biên độ dao động A phải thỏa mãn điều kiện gì để dây AB luôn căng mà ko đứt
A. 0<A<=5cm B. 0<A<=10cm C. 0<A<=8cm D. 5cm<=A<=10cm

Xét lực tác dụng lên vật nhỏ.
P(vector) + T(vectơ)  = ma(vectơ)
Chiếu xuống phương thẳng đứng với chiều dương hướng xuống.
P - T = ma = -mw2x
suy ra T = mg + mw2x
  * Để dây luôn căng : T >= 0
      mg + mw2x >= 0     
              nếu x >= 0 phương trình luôn nghiệm đúng.
              nếu x < 0 thì lxl <= 10 cm.
    Vậy để dây luôn căng A <= 10cm
  * Để dây không đứt : T<= 3N
      mg + mw2x <= 3
      suy ra x <= -g/w2 + 3/mw2
    Vậy để dây không đứt A <= 5cm
mà A > 0 nên chọn
Đáp án A