Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: baou trong 05:33:22 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6467Tiêu đề: MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: baou trong 05:33:22 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
2 câu trong đề thi thử thpt triệu sơn!

Câu 30: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5 s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm/s. Toạ độ chất điểm tại thời điểm t = 0 là
A. - 8 cm.   B. - 3 cm.   C. 0 cm.   D. - 4 cm.

Câu 39: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = A1cos(wt - pi/6) cm và
x2 = A2cos(wt - pi) cm. Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(wt + [tex]\varphi[/tex]
) cm. Biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị bằng

A.  6[tex]\sqrt{3}[/tex]
 cm.    B. 7 cm.   C. 9[tex]\sqrt{3}[/tex] cm.   D. 5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm.


Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:20:45 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011

Câu 39: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = A1cos(wt - pi/6) cm và
x2 = A2cos(wt - pi) cm. Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(wt + [tex]\varphi[/tex]
) cm. Biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị bằng

A.  6[tex]\sqrt{3}[/tex]
 cm.    B. 7 cm.   C. 9[tex]\sqrt{3}[/tex] cm.   D. 5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm.

Em xin chân thành cảm ơn!


 ~O) À, tôi góp ý một chút heng: khi post bài em đừng nên ghi "thầy cô giúp đỡ" mà nên ghi rõ nội dung liên quan đến bài tập em hỏi.

Ví dụ như 2 bài này thì em có thể ghi là "2 bài dao động cơ trong đề thi thử trường Triệu Sơn" chẳng hạn.

Vì em ghi như vậy thì chỉ cần nhìn qua tiêu đề là biết bài tập về phần nào rồi. 

 ~O) Giải bài.

Em xem hình đính kèm.

Áp dụng định lý hàm sin ta có:

[tex]\frac{A}{sin30^{0}}= \frac{A_{1}}{sin\beta } = \frac{A_{2}}{sin\alpha }[/tex]

Suy ra:

[tex]\Rightarrow A_{2}= \frac{A}{sin30^{0}}. sin\alpha \Rightarrow  \left(A_{2} \right)_{max}\Leftrightarrow sin\alpha = 1\Rightarrow \alpha = 90^{0}[/tex]

[tex]\Rightarrow A_{2}= \frac{9}{sin30^{0}}. sin90^{0} =18 \: (cm)[/tex]

Và: [tex]\Rightarrow \beta = 60^{0}[/tex]

[tex]\Rightarrow A_{1}= \frac{9}{sin30^{0}}. sin60^{0} = 9\sqrt{3} \: (cm)[/tex]

 ~O) Dạng này còn cách giải đường tròn của thầy havang. Em có thể xem thêm link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3317.10 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3317.10)


Tiêu đề: Trả lời: MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:59:53 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
2 câu trong đề thi thử thpt triệu sơn!

Câu 30: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5 s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm/s. Toạ độ chất điểm tại thời điểm t = 0 là
A. - 8 cm.   B. - 3 cm.   C. 0 cm.   D. - 4 cm.


Ta thấy rằng vận tốc bằng không khi chất điểm ở hai biên. Từ giả thiết đề bài suy ra: trong hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5 s chất điểm đi từ biên này sang biên kia.

Ta có: [tex]t_{2}-t_{1}= \frac{T}{2}\Rightarrow T = 1,5 (s)[/tex]

(vì thời gian đi từ biên này sang biên kia là [tex]\frac{T}{2}[/tex])

mà: [tex]t_{1}= 1,75 \, (s) = 1,5 + 0,25 = T + \frac{T}{6}[/tex]

Ta thấy rằng ở thời điểm [tex]t_{1}[/tex] vật đang ở biên, suy ra một chu kỳ trước đó chất điểm cũng ở chính vị trí đó (biên âm hoặc biên dương).

Cuối cùng trong khoảng thời gian [tex]\Delta t = \frac{T}{6}[/tex], mà toạ độ lúc sau là ở biên vậy ở thời điểm [tex]t_{0}= 0[/tex], chất điểm lúc đầu phải ở li độ [tex]x = \pm 3 \: (cm)[/tex]
 
(Vẽ đường tròn ra tính được li độ ban đầu)

Kết luận: So đáp án suy ra [tex]t_{0}= 0 \Rightarrow x_{0}= -3 (cm)[/tex]

 ~O) Tái bút: Em có thể tham khảo thêm về sự phân bố thời gian trong dao động điều hoà ở link sau:

http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/887--so-do-su-phan-bo-thoi-gian-chuyen-dong-cua-vat-tren-quy-dao-khi-dao-dong (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/887--so-do-su-phan-bo-thoi-gian-chuyen-dong-cua-vat-tren-quy-dao-khi-dao-dong)


Tiêu đề: Trả lời: MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: baou trong 08:03:21 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Em cảm ơn thầy ah! Còn riêng câu 2 em cũng nghĩ là tại VTCB nhưng em soi đáp án thì là câu B -3cm thầy ah!


Tiêu đề: Trả lời: MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:14:52 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Nhầm 1 chút  8-x, đã sửa lại cho em rồi đó.  :D


Tiêu đề: Trả lời: MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: baou trong 08:17:52 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
 :D Em cũng bị lừa^^ Em cảm ơn thầy nhiều ah! ^-^


Tiêu đề: Trả lời: MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: Chu Van Bien trong 10:22:11 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
 ~O) Dạng này còn cách giải đường tròn của thầy havang. Em có thể xem thêm link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3317.10 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3317.10)
[/quote]
CÒN 1 CÁCH GIẢI DÙNG KIẾN THỨC ĐẠI SỐ CẤP 2 NÈ: