Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Journey trong 03:16:23 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6466Tiêu đề: Bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Journey trong 03:16:23 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Đề: Cho mạch điện gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM có 1 phần tử là R; đoạn MB chứa thuần cảm L thay đổi được nối tiếp với C. Đặt vào hai đầu A,B hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi (http://www.numberempire.com/equation.render?50Hz). Điều chỉnh (http://www.numberempire.com/equation.render?L%20=L1%20=%5Cfrac{2}%20{5%5Cpi}%20(H)) để (http://www.numberempire.com/equation.render?U_{MB})  đạt giá trị cực tiểu thì thấy công suất trên mạch là 240W và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị (http://www.numberempire.com/equation.render?2%5Csqrt2). Điều chỉnh (http://www.numberempire.com/equation.render?L=L_2) để hiệu điện thế trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Tính độ lệch pha giữa (http://www.numberempire.com/equation.render?u_L) và (http://www.numberempire.com/equation.render?u_{AB}) khi (http://www.numberempire.com/equation.render?L=L_2) :
A. (http://www.numberempire.com/equation.render?73^0)
B. (http://www.numberempire.com/equation.render?53^0)
C. (http://www.numberempire.com/equation.render?60^0)
D. (http://www.numberempire.com/equation.render?37^0)
Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:04:27 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
1. L thay đổi. Để [tex]U_{MBmin}=U_{LCmin}[/tex]
Khi cộng hưởng điện
Khi đó suy ra [tex]Z_{C}=Z_{L1}=20\Omega[/tex]
[tex]P=I^{2}.R\rightarrow R=30\Omega[/tex]
2. Khi L thay đổi để [tex]U_{Lmax} khi u_{RC}\perp u_{AB}[/tex]
Suy ra độ lệch pha giữa [tex]u_{L}[/tex] và [tex]u_{AB}[/tex] bằng [tex]\varphi _{LAB}=\left|\varphi _{RC} \right|=\left|arctan \frac{-Z_{C}}{R}\right|=33,69^{0}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:24:36 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
1. L thay đổi. Để [tex]U_{MBmin}=U_{LCmin}[/tex]
Khi cộng hưởng điện
Khi đó suy ra [tex]Z_{C}=Z_{L1}=20\Omega[/tex]
[tex]P=I^{2}.R\rightarrow R=30\Omega[/tex]
2. Khi L thay đổi để [tex]U_{Lmax} khi u_{RC}\perp u_{AB}[/tex]
Suy ra độ lệch pha giữa [tex]u_{L}[/tex] và [tex]u_{AB}[/tex] bằng [tex]\varphi _{LAB}=\left|\varphi _{RC} \right|=\left|arctan \frac{-Z_{C}}{R}\right|=33,69^{0}[/tex]


Thầy Lâm Nguyễn tính lầm một chỗ rồi  8-x

Khi đó suy ra [tex]Z_{C}=Z_{L1}=40\Omega[/tex]

Suy ra độ lệch pha giữa [tex]u_{L}[/tex] và [tex]u_{AB}[/tex] bằng [tex]\varphi _{LAB}=\left|\varphi _{RC} \right|=\left|arctan \frac{-Z_{C}}{R}\right|=53,13^{0}[/tex]  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:36:10 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Uar~~ Nhầm lẫn quá ha. Giờ còn tính [tex]Z_{L}=f.L[/tex]
 [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<

Vậy ta chỉnh lại đáp án cho hay đề hay nhỉ?

Đề: Cho mạch điện gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM có 1 phần tử là R; đoạn MB chứa thuần cảm L thay đổi được nối tiếp với C. Đặt vào hai đầu A,B hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi (http://www.numberempire.com/equation.render?50Hz). Điều chỉnh (http://www.numberempire.com/equation.render?L%20=L1%20=%5Cfrac{2}%20{5%5Cpi}%20(H)) để (http://www.numberempire.com/equation.render?U_{MB})  đạt giá trị cực tiểu thì thấy công suất trên mạch là 240W và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị (http://www.numberempire.com/equation.render?2%5Csqrt2). Điều chỉnh (http://www.numberempire.com/equation.render?L=L_2) để hiệu điện thế trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Tính độ lệch pha giữa (http://www.numberempire.com/equation.render?u_L) và (http://www.numberempire.com/equation.render?u_{AB}) khi (http://www.numberempire.com/equation.render?L=L_2) :
A. (http://www.numberempire.com/equation.render?56,31^0)
B. (http://www.numberempire.com/equation.render?33,69^0)
C. (http://www.numberempire.com/equation.render?53,13^0)
D. (http://www.numberempire.com/equation.render?36,87^0)