Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 11:22:14 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6465Tiêu đề: Cần lời giải đáp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:22:14 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Câu1: Một máy bay bay ở độ cao h1=100m gây ra mặt đất một tiéng ồn có cường độ âm L1=120dB. Coi máy bay là một nguồn âm> Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được là dưới L2=100dB thì máy bay phải bay tối thiểu ở độ cao là bao nhiêu?/
A 316m          B 500m                 C 700m           D 1000m
Câu 2: Mạch dao động LC có điênj trở thuần  R, gọi U là hiệu điênh thế cực đại giữa 2 bản tụ.Khi đó công suất tiệu thụ trên mạch được tính bằng:
A CRU2/L            B CRU/L           C CRL/U 2          D CLU2/R
Câu 3. Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có C thay đổi được: UR=60V, UL=120V ,UC=60V.Thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là U'C=40V thì điện áp hiệu dụng 2 đầu trở là bao nhiêu:
A 13,3V        B 53,1V      C 80V        D 90V
Câu 4. Trong chuyển động dao động thẳng x= sin(wt +[tex]\varphi[/tex]o), những đại lượng nào dưới đây đạt giá trị cực đại tại pha [tex]\varphi[/tex]
=wt +[tex]\varphi[/tex]o=3pi/2??
A Lực và vận tốc           B Lực và li độ               C Li độ và vận tốc       D Gia tốc và vận tốc


Tiêu đề: Trả lời: Cần lời giải đáp
Gửi bởi: le tan hau trong 03:02:52 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Câu1: Một máy bay bay ở độ cao h1=100m gây ra mặt đất một tiéng ồn có cường độ âm L1=120dB. Coi máy bay là một nguồn âm> Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được là dưới L2=100dB thì máy bay phải bay tối thiểu ở độ cao là bao nhiêu?/
A 316m          B 500m                 C 700m           D 1000m
Câu 2: Mạch dao động LC có điênj trở thuần  R, gọi U là hiệu điênh thế cực đại giữa 2 bản tụ.Khi đó công suất tiệu thụ trên mạch được tính bằng:
A CRU2/L            B CRU/L           C CRL/U 2          D CLU2/R
Câu 3. Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có C thay đổi được: UR=60V, UL=120V ,UC=60V.Thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là U'C=40V thì điện áp hiệu dụng 2 đầu trở là bao nhiêu:
A 13,3V        B 53,1V      C 80V        D 90V
Câu 4. Trong chuyển động dao động thẳng x= sin(wt +[tex]\varphi[/tex]o), những đại lượng nào dưới đây đạt giá trị cực đại tại pha [tex]\varphi[/tex]
Câu 1 : L1-L2=20 log(d2/d1)
=> đáp án 1000m
Câu2: công suất hao phí mới đúng chứ
P= RI2=RCU2/2L
có thể là câu A
vì tôi không thấy đáp án
Câu 3:
UL=2UR => ZL=2R không đổi cho dù thay đổi C nên U'L = 2U'R
Ban đầu U2 = UR2+(UL-UC)2=> U=60CAN2
sau đó U2=U'R2+(U'L-U'C)2
          U2=U'R2+(2U'R-UC)2
BẠN TỰ TÌM ĐÁP ÁN NHÉ
CÂU 4 : B ( CHÍNH XÁC LÀ ĐỘ LỚN CHỨ K PHẢI GIÁ TRỊ)