Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 10:59:49 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6464Tiêu đề: Tìm công suất trong Điện xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:59:49 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
1.Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuẩn cảm L và tụ C biến đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có f=50Hz. Ban đầu độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và i là 60 thì công suất tiêu thụ thụ trong mạch là 50W. Thay đổi C để điện áp hai đầu mạch cùng pha với i thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu:
A 100W       B 200W           C 50W         D 120W
 
a)Em giải thử bài này nha em phân vân 2 đáp án chả bik đúng hay sai mong các thầy giúp em.

Ban đầu u và i lệch nhau 60 ---> P=UIcos[tex]\varphi[/tex] --->UI=50/cos60=100
Sau đó u và i cùng pha tức ZL=Zc--> Pmax=UI=100W
b)Em thấy mấy đứa học thêm thầy nó bảo Trong mọi trường hợp để tính công suất ta  dùng công thức(tổng quát cái nì chứng minh rồi cần ghi nhớ thôy): P=Pmax.cos 2[tex]\varphi[/tex]
Vậy giải quyết bài toán trên --->Pmax=P/cos2[tex]\varphi[/tex] =50/0,25=200W
 Cho em hỏi a) hay b) đúng các thầy!!!Tiêu đề: Trả lời: Tìm công suất trong Điện xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:03:25 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Sorry em đánh thiếu: P=Pmax.cos 2[tex]\varphi[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tìm công suất trong Điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:29:44 AM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
1.Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuẩn cảm L và tụ C biến đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có f=50Hz. Ban đầu độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và i là 60 thì công suất tiêu thụ thụ trong mạch là 50W. Thay đổi C để điện áp hai đầu mạch cùng pha với i thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu:
A 100W       B 200W           C 50W         D 120W
 
a)Em giải thử bài này nha em phân vân 2 đáp án chả bik đúng hay sai mong các thầy giúp em.

Ban đầu u và i lệch nhau 60 ---> P=UIcos[tex]\varphi[/tex] --->UI=50/cos60=100
Sau đó u và i cùng pha tức ZL=Zc--> Pmax=UI=100W

b)Em thấy mấy đứa học thêm thầy nó bảo Trong mọi trường hợp để tính công suất ta  dùng công thức(tổng quát cái nì chứng minh rồi cần ghi nhớ thôi ): P=Pmax.cos 2[tex]\varphi[/tex]
Vậy giải quyết bài toán trên --->Pmax=P/cos2[tex]\varphi[/tex] =50/0,25=200W
 Cho em hỏi a ) hay b) đúng các thầy!!!


Giải theo cách (a) sai rồi em. Em coi lại 2 chỗ tôi tô xanh đó. Tôi sẽ phân tích và giải chi tiết ra nghen:

 ~O) Lúc đầu khi độ lệch pha giữa u và i là [tex]60^{0}[/tex] thì: [tex]cos\varphi = \frac{1}{2}\Rightarrow Z_{1}= 2R[/tex] (1)

Công suất lúc này:

[tex]P_{1}= UI_{1}cos\varphi = RI_{1}^{2}= R.\frac{U_{AB}^{2}}{Z_{1}^{2}}= R.\frac{U_{AB}^{2}}{4R^{2}}= \frac{U_{AB}^{2}}{4R}[/tex] (1)

 ~O) Khi hay đổi C để điện áp hai đầu mạch cùng pha với i thì:

Cái này thì là hiện tượng cộng hưởng --> [tex]I_{max}\neq I_{1}[/tex] (em sai chỗ này nè)

Tổng trở: [tex]Z_{2}= R[/tex]

Công suất là:

[tex]P_{max}= RI_{max}^{2}= R.\frac{U_{AB}^{2}}{Z_{2}^{2}}= R.\frac{U_{AB}^{2}}{R^{2}}= \frac{U_{AB}^{2}}{R}[/tex]  (2)

Từ (1) và (2) suy ra [tex]P_{max}= 200W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tìm công suất trong Điện xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:41:21 PM Ngày 01 Tháng Một, 2012
Thanks Thầy Điền Quang