Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Long Nhong trong 11:00:32 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6463Tiêu đề: Help me please 2 bai dao dong co
Gửi bởi: Long Nhong trong 11:00:32 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2011
Biên độ của một vật dao động điều hòa bằng 5cm. Quãng đường vật đi được trong thời gian bằng 4 chu kỳ dao động là:
A. 20cm.   B. 5cm.   C. 40cm.   D. 80cm.Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số giữa quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà chất điểm đi được trong  1/4 chu kỳ là
A.  2can2   B.  can2         C.  can2 +1                 D. can2 +2


Tiêu đề: Trả lời: Help me please 2 bai dao dong co
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:10:18 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2011
Biên độ của một vật dao động điều hòa bằng 5cm. Quãng đường vật đi được trong thời gian bằng 4 chu kỳ dao động là:
A. 20cm.   B. 5cm.   C. 40cm.   D. 80cm.Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số giữa quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà chất điểm đi được trong  1/4 chu kỳ là
A.  2can2   B.  can2         C.  can2 +1                 D. can2 +2

câu1: trong một chu kì vật đi được quảng đường s=4A
vậy trong 4 chu kì vật đi được quảng đường: s'=4.4.A=80cm
câu2:quảng đường vật đi được lớn nhất trong thời gian T/4 là Smax=A.căn2
quảng đường vật đi được lớn nhất trong thời gian T/4 là Smin=2A - Acăn2
lập tỉ số ta có: A.căn2/(2A - Acăn2)=căn2+1


Tiêu đề: Trả lời: Help me please 2 bai dao dong co
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:23:27 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2011
Biên độ của một vật dao động điều hòa bằng 5cm. Quãng đường vật đi được trong thời gian bằng 4 chu kỳ dao động là:
A. 20cm.   B. 5cm.   C. 40cm.   D. 80cm.

Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số giữa quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà chất điểm đi được trong  1/4 chu kỳ là
A.  2can2   B.  can2         C.  can2 +1                 D. can2 +2


Đây là những dạng thường gặp trong dao động điều hoà. Em xem thêm link này để biết những kiến thức về quãng đường trong dao động điều hoà heng:

http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=373&SubjectID=2 (http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=373&SubjectID=2)

http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,13177/ (http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,13177/)