Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: KSH_Blow trong 11:45:19 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6459Tiêu đề: Song anhs sang
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:45:19 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
Bai 1.  Mot nguon sang diem phat ra dong thoi mot buc xa don sac mau do co buoc song lamda1 = 640 nm va mot buc xa lamda2 = 0,48 micromet de chieu sang khe yang, Tren man quan sat giua 2 van sang thu nhat va thu 3 cung mau voi van chinh giua co bao nhieu van mau do va mau lam
A.8           C.9
B.10         D. 11
dap an A
Bai 2.Trong thi nghiemgiao thoa anh sang voi 2 khe Yang. Nguon sang S phat dong thoi 2 buc xa don sac mau do lamdado = 640 nm va mau luc lamdaluc bang 560 nm. Tren man quan sat trong khoang 2 van cung mau van sang chinh giua co
A. 7 van do,7 van luc
B. 6do, 7lu
C 5 do, 6 luc
D. 4 do,5luc


Tiêu đề: Trả lời: Song anhs sang
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:33:05 AM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2011
Bai 1.  Mot nguon sang diem phat ra dong thoi mot buc xa don sac mau do co buoc song lamda1 = 640 nm va mot buc xa lamda2 = 0,48 micromet de chieu sang khe yang, Tren man quan sat giua 2 van sang thu nhat va thu 3 cung mau voi van chinh giua co bao nhieu van mau do va mau lam
A.8           C.9
B.10         D. 11
dap an A
Bai 2.Trong thi nghiemgiao thoa anh sang voi 2 khe Yang. Nguon sang S phat dong thoi 2 buc xa don sac mau do lamdado = 640 nm va mau luc lamdaluc bang 560 nm. Tren man quan sat trong khoang 2 van cung mau van sang chinh giua co
A. 7 van do,7 van luc
B. 6do, 7lu
C 5 do, 6 luc
D. 4 do,5luc
Vị trí vân trùng : [tex]x = k_{1}\frac{\lambda _{1}D}{a} = k_{2}\frac{\lambda _{2}D}{a} \Rightarrow k_{2} = k_{1} \frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}} = \frac{4}{3}k_{1}[/tex]

Vậy vân trùng thứ nhất ứng với [tex]k_{1} = 3[/tex] ( [tex]k_{2} = 4[/tex] )  
và vân trùng thứ ba ứng với [tex]k_{1} = 9[/tex] ( [tex]k_{2} = 12[/tex]

Trong khoảng đang xét :

+ [tex]k_{1}[/tex] nhận 5 giá trị nên có 4 vân màu đỏ ( bỏ một vị trí trùng )

+ [tex]k_{2}[/tex] nhận 7 giá trị nên có 6 vân màu lam ( bỏ một vị trí trùng )

Vậy co 10 vân cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: Song anhs sang
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:56:10 AM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2011
Bai 2.Trong thi nghiemgiao thoa anh sang voi 2 khe Yang. Nguon sang S phat dong thoi 2 buc xa don sac mau do lamdado = 640 nm va mau luc lamdaluc bang 560 nm. Tren man quan sat trong khoang 2 van cung mau van sang chinh giua co
A. 7 van do,7 van luc
B. 6do, 7lu
C 5 do, 6 luc
D. 4 do,5luc
Cách làm tương tự như bài bạn đã từng hỏi (1 đỏ, 2 lục)
[tex]k1:k2=\lambda_2:\lambda_1= 7:8[/tex]
Vị trí vân trùng thứ 1 : [tex]k1=7(k2=8)[/tex]
Vậy trong khoảng 2 vân trùng : có 6 vân mà [tex]\lambda_1[/tex] (đỏ) và có 7 vân màu [tex]\lambda_2[/tex] (lục)