Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: KSH_Blow trong 11:25:09 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6457Tiêu đề: Giao thoa anh sang can giup do
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:25:09 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
1. Cho a bang 1,5 mm, D=1,2 m, Chieu dong thoi 2 buc xa lamda 1 = 0,45 micromet, lamda2 = 0,6 vao 2 khe, vung giao thoa tren mang co be rong 27 mm. hai diem M va N tren mang cung phia van trung tam cach van trung tam 5 mm va 11mm. So van sang quan sat khong trung mau voi van trung tam nam trong doan MN la bao nhiu
DS, 28 van

2. Thi nghiem giao thoa voi anh sang trang lamda1 va lamda2 voi lamda2 = 5/3lamda1. a=1,5 mm, D=2m, khoang cach giua van cung mau thu 3 cung mau voi van trung tam la 9 mm, vung giao thoa tren man be rong 15 mm . Tim so van sang quan sat duoc tren man

Ds 29
giai gium em giai quaikhong ra giong ket qua


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa anh sang can giup do
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:27:12 AM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2011
1. Cho a bang 1,5 mm, D=1,2 m, Chieu dong thoi 2 buc xa lamda 1 = 0,45 micromet, lamda2 = 0,6 vao 2 khe, vung giao thoa tren mang co be rong 27 mm. hai diem M va N tren mang cung phia van trung tam cach van trung tam 5 mm va 11mm. So van sang quan sat khong trung mau voi van trung tam nam trong doan MN la bao nhiu
DS, 28 van


Trước hết em nên up bài với đầy đủ dấu của tiếng Việt !

Vị trí vân trùng : [tex]x = k_{1}\frac{\lambda _{1}D}{a} = k_{2}\frac{\lambda _{2}D}{a} \Rightarrow k_{2} = k_{1} \frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}} = \frac{3}{4}k_{1}[/tex]

Trong đoạn MN ta có  :

+ Đối với bức xạ thứ nhất : [tex]x_{M} \leq x \leq x_{N} \Leftrightarrow 5 \leq 0,36 k_{1} \leq 12[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 13,88 < k_{1} < 33,34[/tex]

+ Đối với bức xạ thứ hai : [tex]x_{M} \leq x \leq x_{N} \Leftrightarrow 5 \leq 0,48 k_{2} \leq 12[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 10,42 < k_{2} \leq 25[/tex]

Có 20 vân sáng của bức xạ thứ nhất và 15 vân sáng của bức xạ thứ hai và số vị trí trùng nhau là 5 . Vậy số vân cần tìm là 30


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa anh sang can giup do
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:46:44 AM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2011
Thi nghiem giao thoa voi anh sang trang lamda1 va lamda2 voi lamda2 = 5/3lamda1. a=1,5 mm, D=2m, khoang cach giua van cung mau thu 3 cung mau voi van trung tam la 9 mm, vung giao thoa tren man be rong 15 mm . Tim so van sang quan sat duoc tren man
Ds 29
giai gium em giai quaikhong ra giong ket qua
+ Câu 1 Thầy Dương đã làm rồi có nhầm chỗ 11mm với 12mm em chỉnh lại cho phù hợp nhé.
+ Câu 2:
Điều kiện vân trùng : [tex]k1:k2=\lambda_2:\lambda_1=5:3[/tex]
Khoảng cách 2 vân trùng : [tex]i' = 5.i_1=3.i_2[/tex]
(Phần trieubeo tô đen hiểu là khoảng cách từ vân trùng thứ 3 đến vân trung tâm là 9mm) [tex]==> 9 = 3.i' ==> i' = 3mm ==> i_1=0,6mm ,i_2=1mm [/tex]
+ Số vân sáng [tex]\lambda_1: L/2i_1=12,5 ==> 25  vs \lambda_1[/tex]
+ Số vân sáng [tex]\lambda_2: L/2i_2=7,5 ==> 15  vs \lambda_2 [/tex]
+ Số vân sáng trùng :[tex] L/2i'=2,5 ==>[/tex] 5 vân trùng
Vậy số vân sáng quan sát được là : [tex]25+15-5 = 35 [/tex]