Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: the_blood159 trong 12:20:10 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6449Tiêu đề: Giao thoa Sóng ánh sáng
Gửi bởi: the_blood159 trong 12:20:10 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
1 thí nghiệm Young, ban đầu chiếu vào khe nguồn bằng đèn Natri, quan sát được 8 vân. Đo khoảng cách giữa tâm 2 vân ngoài cùng là 3,3 mm. Thay đèn bằng nguồn bức xạ thì quan sát được 9 vân, khoảng vân giữa 2 vân ngoài cùng là 3,37 mm. Tình Lamda bức sóng mới, biết bức sóng ban đầu là 589nm.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:27:46 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
1 thí nghiệm Young, ban đầu chiếu vào khe nguồn bằng đèn Natri, quan sát được 8 vân. Đo khoảng cách giữa tâm 2 vân ngoài cùng là 3,3 mm. Thay đèn bằng nguồn bức xạ thì quan sát được 9 vân, khoảng vân giữa 2 vân ngoài cùng là 3,37 mm. Tình Lamda bức sóng mới, biết bức sóng ban đầu là 589nm.

Trước hết tôi chỉnh lại đề cho chính xác :
Trong thí nghiệm Young : ban đầu chiếu vào khe nguồn bằng đèn hơi Natri, quan sát được 8 vân. Đo khoảng cách giữa tâm 2 vân ngoài cùng là 3,3 mm. Thay đèn bằng nguồn bức xạ mới thì quan sát được 9 vân, khoảng cách giữa 2 vân ngoài cùng là 3,37 mm. Tình Lamda của bức xạ mới, biết bức sóng ban đầu là 589nm.

 Theo giả thiết ban đầu ta có : [tex]7\frac{\lambda _{1}D}{a} = 3,3 mm[/tex]

Lúc sau ta có : [tex]8\frac{\lambda _{2}D}{a} = 3,37 mm[/tex]

Lập tỉ số ta có : [tex]\frac{7\lambda _{1}}{8\lambda _{2}} = \frac{330}{337} \Rightarrow \lambda _{2} = \frac{7.337.589}{8.330} = 526,3 nm[/tex]