Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 12:17:54 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6448Tiêu đề: Điện xoay chiều khó quá
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:17:54 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Cho đoạn mạch AB gồm 3 đoạn mạch AM, MN và NB mắc nối tiếp .Đoạn mạch AM chứa tụ điện [tex]C=\frac{10^{-3}}{6\pi }F[/tex],đoạn MN chứa cuộn dây có [tex]r=10\Omega[/tex], độ tự cảm [tex]L=\frac{3}{10\pi }H[/tex], đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có tần số có thể thay đổi được .Khi cố định [tex]f=50Hz[/tex], thay đổi R thì điện áp hiệu dụng đoạn AM đạt giá trị cực đại là [tex]U_{1}[/tex].Khi cố định  [tex]R=30\Omega[/tex],thay đổi tần số f thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM đạt giá trị cực đại là [tex]U_{2}[/tex].Khi đó [tex]\frac{U_{1}}{U_{2}}[/tex] là:

[tex]A.1,58[/tex]

[tex]B.3,15[/tex]

[tex]C.0,79[/tex]

[tex]D.6,29[/tex]

Bài 2: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có 4 điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B .Giữa 2 điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp [tex]175V-50Hz[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25(V), trên đoạn MN là 25(V) và trên đoạn NB là 175(V). Hệ số công suất của toàn mạch là:

[tex]A.1/5[/tex]

[tex]B.1/25[/tex]

[tex]C.7/25[/tex]

[tex]D.1/7[/tex]

Bài 3: Một đèn ống được thắp sáng bằng nguồn điện xoay chiều có [tex]f=50Hz[/tex].Dưới đèn có một quạt trần quay đều với tốc độ 51(vòng/s). Người đứng dưới quạt quan sát thấy:
A.Quạt quay đều với tốc độ trên
B.Cánh quạt đứng yên
C.Cánh quạt quay chậm đúng chiều
D.Cánh quạt quay chậm ngược chiều


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó quá
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:45:07 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011

Bài 2: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có 4 điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B .Giữa 2 điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp [tex]175V-50Hz[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25(V), trên đoạn MN là 25(V) và trên đoạn NB là 175(V). Hệ số công suất của toàn mạch là:

[tex]A.1/5[/tex]

[tex]B.1/25[/tex]

[tex]C.7/25[/tex]

[tex]D.1/7[/tex]


Đề bài: [tex]U_{AB}=175V;\: U_{R}=U_{d}= 25V; \: U_{C}= 175V[/tex]

Cuộn dây có điện trở r.

Ta có: [tex]U_{d}^{2}=U_{r}^{2} + U_{L}^{2}[/tex] (1)


[tex]U_{AB}^{2}=\left( U_{R} + U_{r}\right)^{2} + \left( U_{L}-U_{C}\right)^{2}= U_{R}^{2} + \left( U_{L}^{2} + U_{r}^{2}\right) + U_{C}^{2}+ 2U_{R}U_{r}-2U_{L}U_{C}[/tex]

[tex]U_{AB}^{2}= U_{R}^{2} + U_{d}^{2} + U_{C}^{2}+2U_{R}U_{r}-2U_{L}U_{C}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) tìm được [tex]U_{L}; \, U_{r}[/tex]

Hệ số công suất: [tex]cos\varphi = \frac{U_{R}+U_{r}}{U_{AB}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó quá
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:47:20 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
Thầy có cách giải giản đồ vectơ ko ạ, cách này lâu mà rối quá
(http://img80.imageshack.us/img80/6017/34796627.png)


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó quá
Gửi bởi: Chu Van Bien trong 11:09:41 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
Em đã biết được bài toán nào giải theo pp đại số? pp giản đồ vec tơ buộc? pp giản đồ vec tơ trượt?


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó quá
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:19:27 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Cho đoạn mạch AB gồm 3 đoạn mạch AM, MN và NB mắc nối tiếp .Đoạn mạch AM chứa tụ điện [tex]C=\frac{10^{-3}}{6\pi }F[/tex],đoạn MN chứa cuộn dây có [tex]r=10\Omega[/tex], độ tự cảm [tex]L=\frac{3}{10\pi }H[/tex], đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có tần số có thể thay đổi được .Khi cố định [tex]f=50Hz[/tex], thay đổi R thì điện áp hiệu dụng đoạn AM đạt giá trị cực đại là [tex]U_{1}[/tex].Khi cố định  [tex]R=30\Omega[/tex],thay đổi tần số f thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM đạt giá trị cực đại là [tex]U_{2}[/tex].Khi đó [tex]\frac{U_{1}}{U_{2}}[/tex] là:

[tex]A.1,58[/tex]

[tex]B.3,15[/tex]

[tex]C.0,79[/tex]

[tex]D.6,29[/tex]
Thay đổi R để [tex]U_Cmax ==> I_max ==> R=0 ==> U_1=Z_C.\frac{U}{\sqrt{(Z_L-Z_C)^2+r^2}}[/tex]
R=30 thay đổi f để U_C max (cái này bạn xem cách CM nhé hơi dài  http://thptdaimo.cc/f/showthread.php?405-Cuc-tri-trong-mach-dien-xoay-chieu.daimo (http://thptdaimo.cc/f/showthread.php?405-Cuc-tri-trong-mach-dien-xoay-chieu.daimo)) [tex]==> \omega = \sqrt{\frac{2L-R^2C}{2L^2C}} ==> U_2[/tex]
lập tỷ số là ra liền


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó quá
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:39:16 AM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2011
Còn câu 3 sao các thầy ơi, làm giúp em luôn đi ạ


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó quá
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:57:18 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 3: Một đèn ống được thắp sáng bằng nguồn điện xoay chiều có [tex]f=50Hz[/tex].Dưới đèn có một quạt trần quay đều với tốc độ 51(vòng/s). Người đứng dưới quạt quan sát thấy:
A.Quạt quay đều với tốc độ trên
B.Cánh quạt đứng yên
C.Cánh quạt quay chậm đúng chiều
D.Cánh quạt quay chậm ngược chiều

Câu này ngulau nghĩ đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó quá
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:33:13 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 3: Một đèn ống được thắp sáng bằng nguồn điện xoay chiều có [tex]f=50Hz[/tex].Dưới đèn có một quạt trần quay đều với tốc độ 51(vòng/s). Người đứng dưới quạt quan sát thấy:
A.Quạt quay đều với tốc độ trên
B.Cánh quạt đứng yên
C.Cánh quạt quay chậm đúng chiều
D.Cánh quạt quay chậm ngược chiều

Câu này ngulau nghĩ đáp án C
Đúng rồi đó thầy, mong thầy giải thích cho em với


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó quá
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 06:35:05 PM Ngày 02 Tháng Một, 2012
@ chu van bien:Em đã biết được bài toán nào giải theo pp đại số? pp giản đồ vec tơ buộc? pp giản đồ vec tơ trượt?.
Thế theo thầy thì khi nào sử dụng??