Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linglei trong 11:28:06 AM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6442Tiêu đề: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: linglei trong 11:28:06 AM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2011
Có 2 nguồn sóng cách nhau 1,56 (m) đang dao động theo phương trình u1= 3cos(20pit - pi/4)cm và u2= 4cos(20pit + pi/3)cm  ; . Biết biên độ sóng không đổi khi truyền và vận tốc truyền sóng v=4,8 m/s. Điểm nằm trên đường thẳng nối 2 nguồn có biên độ 7cm cách u1 gần nhất là bao nhiêu?
Giải chi tiết giùm em với nha. Thanks


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:52:09 AM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2011
Có 2 nguồn sóng cách nhau 1,56 (m) đang dao động theo phương trình u1= 3cos(20pit - pi/4)cm và u2= 4cos(20pit + pi/3)cm  ; . Biết biên độ sóng không đổi khi truyền và vận tốc truyền sóng v=4,8 m/s. Điểm nằm trên đường thẳng nối 2 nguồn có biên độ 7cm cách u1 gần nhất là bao nhiêu?
Giải chi tiết giùm em với nha. Thanks
Bước sóng : 48cm
Độ lệch pha của hai sóng tại một điểm : [tex]\Delta \varphi = (20\pi t + \pi /3 -2\pi d_{2} / \lambda ) - (20\pi t -\pi /4 -2\pi d_{1} / \lambda ) = \frac{7\pi }{12} + 2\pi \frac{d_{1} - d_{2}}{\lambda }[/tex]

Điểm biên độ 7cm ( Amax) phải thỏa : [tex]\Delta \varphi = 2k\pi[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta có : [tex]d_{1} - d_{2} = (k - \frac{7}{24}) \lambda[/tex]

Điểm nằm trên đường thẳng nối 2 nguồn thỏa [tex]-AB < d_{1} - d_{2} =- (k - \frac{7}{24}) \lambda < AB[/tex]

Thay số ta được : - 3,54 < k < 3,54

Điểm cần tìm ứng với k = -3 : [tex]d_{1} - d_{2} = -3 \lambda[/tex]

Mặt khác [tex]d_{1} + d_{2} = AB = 156 cm[/tex]
 Từ đó tính được d1Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: linglei trong 03:28:33 PM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2011


Điểm nằm trên đường thẳng nối 2 nguồn thỏa [tex]-AB < d_{1} - d_{2} =- (k - \frac{7}{24}) \lambda < AB[/tex]

Thay số ta được : - 3,54 < k < 3,54

Điểm cần tìm ứng với k = -3 : [tex]d_{1} - d_{2} = -3 \lambda[/tex]

Mặt khác [tex]d_{1} + d_{2} = AB = 156 cm[/tex]
 Từ đó tính được d1


cho em hỏi đoạn này vì sao khi tính đc ứng với k = -3 thì [tex]d_{1} - d_{2} = -3 \lambda[/tex]

mà không phải dùng k đó thay vào biểu thức
[tex]-AB < d_{1} - d_{2} =- (k - \frac{7}{24}) \lambda < AB[/tex]
 giải thích giùm em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:47:51 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011


Điểm nằm trên đường thẳng nối 2 nguồn thỏa [tex]-AB < d_{1} - d_{2} =- (k - \frac{7}{24}) \lambda < AB[/tex]

Thay số ta được : - 3,54 < k < 3,54

Điểm cần tìm ứng với k = -3 : [tex]d_{1} - d_{2} = -3 \lambda[/tex]

Mặt khác [tex]d_{1} + d_{2} = AB = 156 cm[/tex]
 Từ đó tính được d1


cho em hỏi đoạn này vì sao khi tính đc ứng với k = -3 thì [tex]d_{1} - d_{2} = -3 \lambda[/tex]

mà không phải dùng k đó thay vào biểu thức
[tex]-AB < d_{1} - d_{2} =- (k - \frac{7}{24}) \lambda < AB[/tex]
 giải thích giùm em với ạ
Có lẽ thầy đánh lộn thôi, em cứ thế k vào nhé.