Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 01:11:40 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6436Tiêu đề: Điện xoay chiều trích đề thi thử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:11:40 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011
Mấy bài này em copy của thầy Bùi Gia Nội, Các bạn giúp mình với !!!
Câu 1. Cuộn dây có điện trở thuẩn R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=25[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\prod{}[/tex]t(V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 60 .Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên X là:
A 200W    B 300w    c 200[tex]\sqrt{2}[/tex]W       D 300[tex]\sqrt{3}[/tex] W
Câu2 Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i=0,08cos(2000t)A. Cuộn dây có độ tự cảm L=50(mH). Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là
A 4[tex]\sqrt{2}[/tex] V             B 32 V                      C 2[tex]\sqrt{2}[/tex]2 V             D 8V
Câu 3 Cho mạch điện xoay chiều gồm R nối tiếp với cuộn dây(L,r) nối tiếp tụ C. Biết hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là U=200v tần số f =50Hz, R=50[tex]\Omega[/tex], UR=100V, Ur=20V .Công suất tiêu thụ của mạch là:
A.60W       B 480W     C120 W        D 240W
Câu4.Mạch xoay chiều có u=Uocos(100[tex]\prod{}[/tex]t)V gồm cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuẩn r=100[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với tụ C. Thay đổi điện dung thấy, khi C=C1 và C=2C1 thì mạch có cùng công suất nhưng hai cường độ dòng điện thì vuông pha nhau. Giá trị của L và C1 là:
A. L=3/[tex]\prod{}[/tex]H :C=10-4/4[tex]\prod{}[/tex]F
B L=1/[tex]\prod{}[/tex]H, C=10-4/2[tex]\prod{}[/tex]F
C L=2/[tex]\prod{}[/tex]H,C=10-4/2[tex]\prod{}[/tex]F
D L=3/2[tex]\prod{}[/tex]H ,C=10-4/4[tex]\prod{}[/tex]F
Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trích đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:16:33 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011

Câu 1. Cuộn dây có điện trở thuẩn R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=25[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\prod{}[/tex]t(V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 60 .Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên X là:
A 200W    B 300w    c 200[tex]\sqrt{2}[/tex]W       D 300[tex]\sqrt{3}[/tex] W


Tổng trở cuộn dây : [tex]Z_{d}=\frac{U}{I_{1}}=5\Omega[/tex]

Khi mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X từ giả thiết ud và uX vuông pha ta có điện áp hai đầu cuộn dây :  

[tex]U _{d}= I_{2}.Z_{d} = 15V[/tex]

[tex]\Rightarrow U _{X}= \sqrt{U^{2} - U_{d}^{2}} = 20V[/tex]

Công suất tiêu thụ cần tìm : [tex]P _{X}= U_{X}.I_{2} cos\varphi _{X} = 20.3.cos30^{0} = 30\sqrt{3} W[/tex]  ?
Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trích đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:39:18 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011
Mấy bài này em copy của thầy Bùi Gia Nội, Các bạn giúp mình với !!!
Câu2 Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i=0,08cos(2000t)A. Cuộn dây có độ tự cảm L=50(mH). Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là
A 4[tex]\sqrt{2}[/tex] V             B 32 V                      C 2[tex]\sqrt{2}[/tex]2 V             D 8V
Dùng 2 công thức sau
[tex]+\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2}=1[/tex]
[tex]+ U_0=I_0.Z_L=I_0.L.\omega[/tex]

[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trích đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:43:45 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 3 Cho mạch điện xoay chiều gồm R nối tiếp với cuộn dây(L,r) nối tiếp tụ C. Biết hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là U=200v tần số f =50Hz, R=50[tex]\Omega[/tex], UR=100V, Ur=20V .Công suất tiêu thụ của mạch là:
A.60W       B 480W     C120 W        D 240W
[tex]+I=\frac{U_R}{R}[/tex]
[tex]+ r = \frac{U_r}{I}[/tex]
[tex]+ P=\frac{(U_R+U_r)^2}{R+r}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trích đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:02:13 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011
Câu4.Mạch xoay chiều có u=Uocos(100[tex]\prod{}[/tex]t)V gồm cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuẩn r=100[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với tụ C. Thay đổi điện dung thấy, khi C=C1 và C=2C1 thì mạch có cùng công suất nhưng hai cường độ dòng điện thì vuông pha nhau. Giá trị của L và C1 là:
A. L=3/[tex]\prod{}[/tex]H :C=10-4/4[tex]\prod{}[/tex]F
B L=1/[tex]\prod{}[/tex]H, C=10-4/2[tex]\prod{}[/tex]F
C L=2/[tex]\prod{}[/tex]H,C=10-4/2[tex]\prod{}[/tex]F
D L=3/2[tex]\prod{}[/tex]H ,C=10-4/4[tex]\prod{}[/tex]F
+ C thay đổi ==> cho cùng công suất [tex]==> ZL=\frac{Z_C1+Z_C2}{2}=\frac{3}{4}.Z_C1[/tex] (1)
+ Vì 2 dòng điệ vuông góc [tex]==> tan(\varphi_1).tan(\varphi_2)=1  ==>  \frac{Z_{C1}-Z_{L}}{r} . \frac{Z_{L}-Z_{C2}}{r}=1[/tex]
[tex] ==>  \frac{Z_{C1}-Z_{L}}{r} . \frac{Z_{L}-\frac{Z_{C1}}{2}}{r}=1[/tex]
Từ 1 và 2 [tex]==> Z_{C1}, Z_L[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trích đề thi thử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:45:36 AM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
Mấy bài này em copy của thầy Bùi Gia Nội, Các bạn giúp mình với !!!
Câu2 Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i=0,08cos(2000t)A. Cuộn dây có độ tự cảm L=50(mH). Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là
A 4 V             B 32 V                      C 22 V             D 8V

Theo đề i=Io-->i2/Io2=1
-->u2/Uo2=0 ??????
Sai chỗ nào ta :(Hay đọc đề sai Giúp em với mấy thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trích đề thi thử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:59:41 AM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
Mấy bài này em copy của thầy Bùi Gia Nội, Các bạn giúp mình với !!!
Câu2 Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i=0,08cos(2000t)A. Cuộn dây có độ tự cảm L=50(mH). Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là
A 4 V             B 32 V                      C 22 V             D 8V

Theo đề i=Io-->i2/Io2=1
-->u2/Uo2=0 ??????
Sai chỗ nào ta :(Hay đọc đề sai Giúp em với mấy thầy ơi
cường độ dòng điện I hiệu dụng: I=Io/căn2
mà i=I=Io/căn2
áp dụng định luật bảo toán năng lượng
1/2.LIo^2=1/2.C.u^2+1/2.Li^2
từ đó em suy ra u=?
để tìm C em dung công thức: omega=1/căn(LC)