Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 10:27:53 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6433Tiêu đề: Phóng xạ
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 10:27:53 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2011
Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ [tex]\inline \lambda[/tex]=1,44.10-3 (1/giờ). Trong tg bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu sẽ bị phân rã?


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:43:50 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2011
Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ [tex]\inline \lambda[/tex]=1,44.10-3 (1/giờ). Trong tg bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu sẽ bị phân rã?


Gọi N là số hạt nhân còn lại, [tex]N_{0}[/tex] là số hạt nhân ban đầu.

Khi có 75% hạt nhân bị phân rã, tức là số hạt nhân còn lại là 25% ---> [tex]N = \frac{1}{4}N_{0}[/tex] (1)

Ta có: [tex]N =\frac{ N_{0}}{2^{\frac{t}{T}}}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) suy ra: [tex]\frac{1}{4} = \frac{ 1}{2^{\frac{t}{T}}}\Leftrightarrow \frac{1}{2^{2}} = \frac{ 1}{2^{\frac{t}{T}}}\Leftrightarrow 2^{2}= 2^{\frac{t}{T}}\Leftrightarrow 2 = \frac{t}{T}\Rightarrow t = 2T[/tex]