Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Langtu_Ninhbinh trong 09:25:52 AM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6424Tiêu đề: Điện Xoay chiều lạ !
Gửi bởi: Langtu_Ninhbinh trong 09:25:52 AM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 1: CHo mạch RLC mắc Nối tiếp .Đặt vào 2 đầu Điện áp 1 điện thế hiệu dụng là 200V và Tần số bằng 50HZ.Biết điện trở thuần có giá trị R=100([tex]\Omega[/tex]), tụ điện có điện dung C=[tex]\frac{10^{-4}}{3\Pi }[/tex] (F) cUộn dây có điện trở r=50 ([tex]\Omega[/tex]) có độ tự cảm thay đổi được .THay đổi  L đến khi cuộn dây có độ tự cảm Lo thì điện áp Hiệu dụng Hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và cuộn dây cực tiểu .Giá Trị Lo và UrLC(Min) Khi đó là bao nhiêu !

Đáp số là :3/PI Và UrLc (Min) =66,7 (V)
Kính Mong  thầy cô chứng Minh tỉ Mỉ công thức này cho em ! chân thành cảm ơn thầy cô !Tiêu đề: Trả lời: Điện Xoay chiều lạ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:35:19 AM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 1: CHo mạch RLC mắc Nối tiếp .Đặt vào 2 đầu Điện áp 1 điện thế hiệu dụng là 200V và Tần số bằng 50HZ.Biết điện trở thuần có giá trị R=100([tex]\Omega[/tex]), tụ điện có điện dung C=[tex]\frac{10^{-4}}{3\Pi }[/tex] (F) cUộn dây có điện trở r=50 ([tex]\Omega[/tex]) có độ tự cảm thay đổi được .THay đổi  L đến khi cuộn dây có độ tự cảm Lo thì điện áp Hiệu dụng Hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và cuộn dây cực tiểu .Giá Trị Lo và UrLC(Min) Khi đó là bao nhiêu !
Đáp số là :3/PI Và UrLc (Min) =66,7 (V)
Kính Mong  thầy cô chứng Minh tỉ Mỉ công thức này cho em ! chân thành cảm ơn thầy cô !
Mạch chứa (r,L,C) có [tex]U_{rLCMin}[/tex] khi xảy ra cộng hưởng tức [tex]Z_L=Z_C[/tex]
+ [tex]I=\frac{U}{R+r}= 4/3[/tex]
+ [tex]Z_C=Z_L=300\Omega ==> L=\frac{3}{\pi}[/tex]
+ [tex]U_{rLCMin}=U_r = I.r = 66,7(V)[/tex]
Chứng Minh :
[tex]U_{rLC}=I.Z_{rLC}=\frac{U}{Z}.Z_{rLC}=U.\sqrt{\frac{r^2+(Z_L-Z_C)^2}{(Z_L-Z_C)^2+(R+r)^2}}[/tex]
[tex]U_{rLC}=U.\sqrt{\frac{r^2+(Z_L-Z_C)^2}{(Z_L-Z_C)^2+R^2+r^2+2R.r}}=U.\sqrt{\frac{1}{1+\frac{R^2+2Rr}{(Z_L-Z_C)^2+r^2}}}[/tex]
==> [tex]U_{rLCMin}[/tex] khi [tex]Z_L=Z_C[/tex](Cộng hưởng điện)