Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 11:05:33 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6423Tiêu đề: Mạch dao động LC
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:05:33 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2011
Trong mạch LC .Tính điện lượng cực đại dịch chuyển qua tiết diện dây dẫn trong thời gian [tex]t=\frac{T}{2}[/tex] là:

[tex]A.2Q_{0}[/tex]

[tex]B.4Q_{0}[/tex]

[tex]C.6Q_{0}[/tex]

[tex]D.8Q_{0}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:38:05 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011
Ai giải hộ em với


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:23:12 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011
Cường độ dòng điện trong mạch dao động [tex]i=I_{0}cos(\omega t+\varphi )[/tex]

Để điện lượng qua tiết diện dây dẫn trong thời gian T/2 cực đại thì dòng điện chỉ theo một chiều.
Dựa vào véc tơ quay suy ra biểu thức [tex]i=I_{0}cos(\omega t-\frac{\Pi }{2} )[/tex]

Ta có [tex]i=\frac{dq}{dt}[/tex]

Suy ra điện lượng qua tiết diện dây dẫn trong khoảng thời gian t=T/2 là

[tex]q=\int_{0}^{\frac{T}{2}}{I_{0}cos(\omega t-\frac{\Pi }{2})dt}=2.\frac{I_{0}}{\omega }=2.Q_{0}[/tex]

Lâm Nguyễn đoán gió! Có điều gì không rõ nhờ các thầy cô chỉnh giúp ha.~~ [-O<
Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:34:51 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011
Trong mạch LC .Tính điện lượng cực đại dịch chuyển qua tiết diện dây dẫn trong thời gian [tex]t=\frac{T}{2}[/tex] là:

[tex]A.2Q_{0}[/tex]

[tex]B.4Q_{0}[/tex]

[tex]C.6Q_{0}[/tex]

[tex]D.8Q_{0}[/tex]

Theo Lâm Nguyễn lên chỉnh lại đề này một chút  như sau:
Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi điện tích cực đại của một bản tụ điện là  [tex]Q_{0}[/tex].Độ lớn điện lượng cực đại dịch chuyển qua tiết diện dây dẫn trong khoảng thời gian   là
[tex]A.2Q_{0}[/tex]

[tex]B.4Q_{0}[/tex]

[tex]C.6Q_{0}[/tex]

[tex]D.8Q_{0}[/tex]

Nếu không có bạn chọn pha ban đầu của i là [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] thì kết quả sẽ ra âm.