Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 07:42:57 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6415Tiêu đề: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:42:57 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2011
Mấy bài này em còn chưa tìm ra đáp án mong các thầy các bạn giúp mình as soon as possible Hj :P

1 Một nguồn O dao động với f= 50Hz tạo ra sóng trên mặt nước có A =3cm. Biết khoảng cách giứa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Điểm M trên mặt nước cách nguồn 0 đoạn bằng 5cm. Chọn t=0 là lúc phần tử nước tại 0 qua VTCB theo chiều dương. Tại thời điểm t1 ly độ tại M bằng 2cm. Ly độ dao động tại M vào thời điểm t2=(t1 +2,01)s là bao nhiêu?
A 2cm              B -2cm                C 0cm          D -1,5cm

2 Một con lắc lò xo có m không đáng kể có chiều dài tự nhiên =125cm ,treo thẳng đứng. Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống gốc 0 ở VTCB. Quả cầu dao động với phương trình x= 10sin(wt -pi/6) TRong quá trình dao động , tỉ số giữa lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu là 7/3
Tìm w và chiều dài lò xo tại t=0.
A w=pi , L=145cm                      C w=2pi, L=145cm
B w=2pi, L =125cm                     D w=pi, l=125cm
3 Sử dụng hiệu điện thế xoay chiều u=Uocoswt và 3 dụng cụ R,L,C nối tiếp. Khi mắc lần lượt hai đoạn mạch nối tiếp RC hoặc RL vào u thì cường độ dòng điện tức thời trong 2 trường hợp lêch pha nhau 2pi/3 và cùng giá trị hiệu dụng I=2A. Khi mắc doạn mạch nối tiếp RLC vào u thì I = bao nhiêu?
A 4A         B 1A           C 2A           D 3A
4  Đặt vào hai đậu cuộn cảm thuần có L =0,5/pi (H) một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. KHi hiệu điện thế tức thời =-60 căn6 V thì Io là - căn 2 A và khi Uo =60 căn 2 V thì Io =căn 6 A Tìm f
A 50Hz           B 60 Hz        C 65Hz          D Một giá trị khác
5 đặt vào 2 đầu mạch RLC điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đỏi thì điẹn áp hiệu dụng trên mỗi phần tử bàng nhau và bằng 20v . Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điẹn trở là
A 20 V    B30 căn 2 V      C 10 V             D 10 căn 2 V


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 01:42:06 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2011
Thầy Điền Quang trả lời nhầm câu hỏi rồi.
Đề bài hỏi tại thời điểm t=0s lò xo có chiều dài bao nhiêu cơ mà?

Tại t=0s x=-5cm.
Vậy chiều dài của lò xo là l=lcb+x ( vì chọn Ox có chiều dương hướng xuống.
Suy ra.
l=lcb+x=150-5cm=145 cm. Vậy đáp án là C.


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:27:27 AM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011
chiều dài tại vị trí cân bằng là denta L hả  lâm nguyên? Tìm được w mà không hiểu chiều dài tại t=o là tính làm sao   :-[


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: ngongiokydieu trong 05:03:03 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011
câu 1:ta có T=0,02s =>t2=t1+100T+T/2  mà ban đầu tại thời diểm t1 vật dao động tại vị trí B có li độ x=2cm nên từ vị trí B sau thời gian 100T vật lại trở về vị trí B.tiếp tục thời gian T/2 thì vật sẽ ở vị trí đối xứng với vị trí B có li độ là x=-2cm vậy tại thời điểm t2 vật ở vị trí x=-2cm (dựa vào đường tròn ta xác định) => ý B


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: ngongiokydieu trong 05:17:26 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011
bài 3:do khi mắc RL hay RC cùng Ihd nên ZL=Zc mà do trong 2 trường hợp chúng lệch pha nhau góc 120 độ nên =>Zrc và Zrl lệch với R góc 60 độ.từ đó =>Zl=Zc=[tex]\sqrt{3}[/tex]R mà Irc=U/2R(do Zl=Zc=[tex]\sqrt{3}[/tex]R) và Irlc=U/R(do Zl=Zc) nên =>Irlc=2Irc=4A
=>ý A


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:16:27 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011
5 đặt vào 2 đầu mạch RLC điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đỏi thì điẹn áp hiệu dụng trên mỗi phần tử bàng nhau và bằng 20v . Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điẹn trở là
A 20 V    B30 căn 2 V      C 10 V             D 10 căn 2 V
hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch
U=căn[UR^2+(UL-Uc)^2]=UR = 20V
theo bài ra thì: R=Zl=Zc
khi tụ bị nối tắt thì mạch chỉ còn RL, hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch vẫn là 20V
R=Zl =>UR'=UL'
và U=căn(UR'^2+UL'^2)=căn(2.UR'^2) =>UR'=U/căn2=20/căn2=10.căn2

Tham gia diễn đàn đã lâu nhưng ngulau vẫn đánh công thức chậm quá, nên đánh như vậy, mọi người thông cảm


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:24:24 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011
4  Đặt vào hai đậu cuộn cảm thuần có L =0,5/pi (H) một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. KHi hiệu điện thế tức thời =-60 căn6 V thì Io là - căn 2 A và khi Uo =60 căn 2 V thì Io =căn 6 A Tìm f
A 50Hz           B 60 Hz        C 65Hz          D Một giá trị khác
Dùng công thức:
i^2/Io^2 +uL^2/UoL^2 =1


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:39:38 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011
Quái lạ, ĐQ có giải 3 bài trong topic này mà, sao mà mất hết rồi ???


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:02:30 PM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2011
3 Sử dụng hiệu điện thế xoay chiều u=Uocoswt và 3 dụng cụ R,L,C nối tiếp. Khi mắc lần lượt hai đoạn mạch nối tiếp RC hoặc RL vào u thì cường độ dòng điện tức thời trong 2 trường hợp lêch pha nhau 2pi/3 và cùng giá trị hiệu dụng I=2A. Khi mắc doạn mạch nối tiếp RLC vào u thì I = bao nhiêu?
A 4A         B 1A           C 2A           D 3A
mạch chỉ có RC và RL cho cùng một I=2A ->Z(RC)=Z(RL) ->Zc=Zl
trong hai trường hợp i lệch nhau 2pi/3 -> i1 và i2 lệch với u là pi/3
suy ra: UR=U.cos(pi/3)->U=2.UR
khi mạch RLC nối tiếp thì
I'=U/R=2.UR/R = 2.I=2.2=4(A)


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:57:23 AM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2011
Không biết là có mod nào đã xoá bài của ĐQ trong topic này hay không, nếu là vậy thì mong các mod lần sau nói cho ĐQ biết tại sao cần phải xoá bài của ĐQ.  ^-^ ĐQ cảm ơn nhiều!

Còn nếu là do lỗi của mạng hay trang web thì đành chịu vậy.  :D


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:46:36 PM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2011
Không biết là có mod nào đã xoá bài của ĐQ trong topic này hay không, nếu là vậy thì mong các mod lần sau nói cho ĐQ biết tại sao cần phải xoá bài của ĐQ.  ^-^ ĐQ cảm ơn nhiều!

Còn nếu là do lỗi của mạng hay trang web thì đành chịu vậy.  :D

Chúc mừng thầy Điền Quang lên chức nhé. Giá ở gần thì Lâm Nguyễn đã có yêu cầu thầy Dương và Điền Quang khao lên chức rồi đấy. Lâm Nguyễn cũng tức đây nè. Mãi mà anh Phú không cho lên chức.

Còn về 3 bài của Điền Quang, Lâm Nguyễn không có sóa đâu.
Bữa trước cũng đặt câu hỏi sao bài của Điền Quang đi đâu rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán về điện xoay chiều, sóng và dao động
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:36:09 AM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2011
Thanks các Thầy!!! ;;).Em đang trong quá trình luyện thi "kiến thức cũng như kỹ năng" còn kém được các thầy hướng dẫn thật tốt.
Ở trường chỉ dạy các kiến thức cơ bản mấy dạng bài tập này nếu không có kiến thức thêm thì cũng chưa chắc giải được với lại em đọc đề thường chưa hiểu đề nói j như bài số 3 .Còn 7 tháng nữa là đến ngày "Vượt ải Vũ Môn" rồi còn nhiều thắc mắc về bài tập cũng như kinh nghiệm giải nhanh  các công thức "đặc biệt" , mong các thầy giúp đỡ cũng như góp ý. Cám ơn các thầy lần nữa ::)