Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: packhuong2012 trong 09:46:49 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6405Tiêu đề: Chu kì dao động của mạch LC là T = 10^(-6) s,...,
Gửi bởi: packhuong2012 trong 09:46:49 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2011
Tôi có 1 bài toán khó, mong mọi người trợ giúp

Trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, chu kì dao động của mạch là T = 10-6s. Ở một thời điểm nào đó, năng lượng điện trường đang bằng năng lượng từ trường, khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường lại bằng năng lượng từ trường lần tiếp theo là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Chu kì dao động của mạch LC là T = 10^(-6) s,...,
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:51:39 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2011
Tôi có 1 bài toán khó, mong mọi người trợ giúp

Trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, chu kì dao động của mạch là T = 10-6s. Ở một thời điểm nào đó, năng lượng điện trường đang bằng năng lượng từ trường, khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường lại bằng năng lượng từ trường lần tiếp theo là bao nhiêu?
Bạn dễ dàng tính đường giá trị [tex]i=I_0/\sqrt{2}[/tex] và [tex]i=-I_0/\sqrt{2}[/tex] là giá trị [tex]W_d= Wt[/tex]. Bạn dùng vòng tròn vecto quay biểu diển i thì TG để dòng biến đổi từ [tex]i=I_0/\sqrt{2}[/tex] đến [tex]i=-I_0/\sqrt{2}[/tex] là T/4