Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 07:44:07 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6404Tiêu đề: giup em phuong trinh dao dong co
Gửi bởi: revo450 trong 07:44:07 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2011
Con lac lo xo treo thang dung, vat nang co khoi luong m = 250kg, chon truc OX thang dung, chieu duong huong xuong, goc toa do tai VTCB, keo vat xuong duoi vi tri lo xo dan 6,5cm ta nhe co vat DDDH voi nang luong 80mJ. Lay goc thoi gian la luc tha vat. g = 10m/s2. Phuong trinh dao dong cua vat:
a. x = 6,5cos(20t)
b. x = 4cos(20t)
c. x = 6,5cos(5pi.t)
d. x = 4cos(5pi.t)

Em cam on thay co.


Tiêu đề: Trả lời: giup em phuong trinh dao dong co
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:49:24 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2011
Con lac lo xo treo thang dung, vat nang co khoi luong m = 250kg, chon truc OX thang dung, chieu duong huong xuong, goc toa do tai VTCB, keo vat xuong duoi vi tri lo xo dan 6,5cm ta nhe co vat DDDH voi nang luong 80mJ. Lay goc thoi gian la luc tha vat. g = 10m/s2. Phuong trinh dao dong cua vat:
a. x = 6,5cos(20t)
b. x = 4cos(20t)
c. x = 6,5cos(5pi.t)
d. x = 4cos(5pi.t)

Em cam on thay co.

Số liệu có sai sót? m = 250g thôi chứ phải không ???

 ~O) Pha ban đầu:

Kéo vật xuống làm lò xo dãn một đoạn 6,5cm và thả nhẹ nên biên độ là [tex]\Delta l + A = 6,5cm[/tex]
 
Ta lại có: tại thời điểm ban đầu (t = 0):

[tex]x_{0}= Acos\varphi = A \Rightarrow cos\varphi = 1[/tex]  (1)

[tex]v_{0}= -\omega Asin\varphi = 0 \Rightarrow sin\varphi = 0[/tex] (2)

Từ (1) & (2) suy ra: [tex]\varphi = 0[/tex]

 ~O) Biên độ:

[tex]W = \frac{1}{2}kA^{2}= \frac{1}{2}m\omega ^{2}A^{2}= \frac{1}{2}m\frac{g}{\Delta l}.A^{2} = \frac{1}{2}m\frac{g}{0,065 - A}.A^{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2W. (0,065 - A)= mgA^{2}\Leftrightarrow 2.80.10^{-3}(0,065-A)= 0,25.10.A^{2}\Rightarrow A = 0,04 (m) = 4 (cm)[/tex]

 ~O) Tần số góc:

[tex]\Delta l = 6,5 - A =2,5cm =0,025 (m) \Rightarrow \omega ^{2} = \frac{g}{\Delta l} = 400 \Rightarrow \omega = 20 \: (rad/s)[/tex]

 ~O) Phương trình: [tex]x = 4cos\left(20t \right) \: (cm)[/tex]