Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 05:58:30 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6403Tiêu đề: Một số bài tập hay
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:58:30 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Hạt [tex]\alpha[/tex] bay với vận tốc [tex]v_{0}[/tex] tới va chạm đàn hồi với một hạt nhân X , kết quả sau va chạm hạt [tex]\alpha[/tex] bị lệch đi 1 góc [tex]\varphi =30^{0}[/tex].Vậy X là hạt:

A.Proton

B.Đơteri

C.Triti

D.[tex]\alpha[/tex]

Bài 2: Một con lắc lò xo được treo theo phương thẳng đứng gồm 1 lò xo nhẹ có độ cứng [tex]k=20N/m[/tex], vật nặng có khối lượng [tex]m=100g[/tex].Ban đầu vật nằm yên tại vị trí lò xo không biến dạng nhờ mặt phẳng nằm ngang cố định .Kéo con lắc lên phía trên ,cách vị trí ban đầu một đoạn 5cm rồi buông nhẹ. Coi va chạm giữa vật nặng với mp cố định là trực diện và đàn hồi.Cho [tex]g=10m/s^{2},\pi ^{2}=10[/tex].Chu kì dao động của con lắc là:

[tex]A.\frac{\sqrt{0,2}}{3}s[/tex]

[tex]B.\sqrt{0,2}s[/tex]

[tex]C.2s[/tex]

[tex]D.10\sqrt{2}s[/tex]


Bài 3: Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm ,dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là:[tex]u_{A}=3cos\left(40\pi t+\frac{\pi }{6} \right)[/tex] và [tex]u_{B}=4cos\left(40\pi t+\frac{2\pi }{3} \right)[/tex].Cho vận tốc truyền sóng là [tex]40cm/s[/tex].1 đường tròn có tâm là trung điểm AB, nằm trên mặt nước có bán kính R =4cm.Số điểm dao động với biên độ 5cm trên đường tròn là:

A.30

B.28

C.32

D.34


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:22:20 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2011

Bài 2: Một con lắc lò xo được treo theo phương thẳng đứng gồm 1 lò xo nhẹ có độ cứng [tex]k=20N/m[/tex], vật nặng có khối lượng [tex]m=100g[/tex].Ban đầu vật nằm yên tại vị trí lò xo không biến dạng nhờ mặt phẳng nằm ngang cố định .Kéo con lắc lên phía trên ,cách vị trí ban đầu một đoạn 5cm rồi buông nhẹ. Coi va chạm giữa vật nặng với mp cố định là trực diện và đàn hồi.Cho [tex]g=10m/s^{2},\pi ^{2}=10[/tex].Chu kì dao động của con lắc là:

[tex]A.\frac{\sqrt{0,2}}{3}s[/tex]

[tex]B.\sqrt{0,2}s[/tex]

[tex]C.2s[/tex]

[tex]D.10\sqrt{2}s[/tex]


Chu kì cua con lắc nếu không va chạm mặt phẳng ngang : [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]

Do va chạm nên nó chỉ thực hiện một nửa dao động. Vậy chu kì cần tìm : [tex]T' = \frac{T}{2} = \pi \sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:40:09 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 3: Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm ,dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là:[tex]u_{A}=3cos\left(40\pi t+\frac{\pi }{6} \right)[/tex] và [tex]u_{B}=4cos\left(40\pi t+\frac{2\pi }{3} \right)[/tex].Cho vận tốc truyền sóng là [tex]40cm/s[/tex].1 đường tròn có tâm là trung điểm AB, nằm trên mặt nước có bán kính R =4cm.Số điểm dao động với biên độ 5cm trên đường tròn là:

A.30

B.28

C.32

D.34


Bước sóng [tex]\lambda = \frac{2\pi v}{\omega } = 2 cm[/tex]

Để biên độ dao độn tổng hợp là 5cm thì hai sóng thành phần vuông pha : [tex]\Delta \varphi = - \frac{\pi }{2} + k\pi[/tex] (1)

Độ lệch pha của hai sóng tại một điểm được tính bởi :
[tex]\Delta \varphi = ( 40\pi t + \frac{\pi }{6} - 2\pi \frac{d_{1}}{\lambda }) - ( 40\pi t + \frac{2\pi }{3} - 2\pi \frac{d_{2}}{\lambda }) = 2\pi \frac{ d_{2} - d_{1}}{\lambda } - \frac{\pi }{2}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta có : [tex]d_{2} - d_{1} = k\frac{\lambda }{2} = k (cm)[/tex]

Hyperbol cắt vòng tròn phải thỏa[tex]- 8 \leq d_{2} - d_{1} = k \leq 8 (cm)[/tex]

Có 15 đường cắt vòng tròn và hai đường tiếp xúc với vòng tròn. Nghĩa là có 32 điểm cần tìm