Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuotchu1011 trong 05:10:59 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6391Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: chuotchu1011 trong 05:10:59 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2011
câu 1: một bóng đèn có ghi 110v-45W và một tụ điện được mắc nôi tiếp vào một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220V, f=50HZ. Bóng đèn sáng bình thường. Tổng trở của mạch là
A 138: B 238: C 438: D 438
câu 2: một đoạn mạch gồm R=200 ôm mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex]
Điện áp 2 đầu đoạn mạch u=[tex]400\sqrt{2}cost100\pi t (V)[/tex] Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm là: [tex]A: 200\sqrt{2} B: 400 C: 200 D:400\sqrt{2}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:47:36 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2011
câu 1: một bóng đèn có ghi 110v-45W và một tụ điện được mắc nôi tiếp vào một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220V, f=50HZ. Bóng đèn sáng bình thường. Tổng trở của mạch là
A 138: B 238: C 438: D 438
HD:
Đèn sáng bình thường ==> I=Pđ/Uđ ==> Z=U/I
Trích dẫn
câu 2: một đoạn mạch gồm R=200 ôm mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex]
Điện áp 2 đầu đoạn mạch u=[tex]400\sqrt{2}cost100\pi t (V)[/tex] Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm là: [tex]A: 200\sqrt{2} B: 400 C: 200 D:400\sqrt{2}[/tex]
HD:
[tex]ZL=100(om) ==> Z ==> I_0=Uo/Z ==> U_{0L}=I_0.ZL[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: chuotchu1011 trong 01:28:59 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2011
câu 1 em làm vẫn chưa được, nhấn máy tính ko có đáp án