Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dtt trong 11:23:10 AM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6386Tiêu đề: song dung
Gửi bởi: dtt trong 11:23:10 AM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2011
khoảng cách giữ hai lần sợi dây duỗi thẳng là mấy T?
^-^


Tiêu đề: Trả lời: song dung
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:40:40 AM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2011
khoảng cách giữ hai lần sợi dây duỗi thẳng là mấy T?
^-^

Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây: Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là [tex]\frac{T}{2}[/tex].

Có thể tham khảo thêm ở link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3284.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3284.0)


Tiêu đề: Trả lời: song dung
Gửi bởi: vuhoangbg trong 01:53:18 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2011
T/2