Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:28:48 AM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6380Tiêu đề: Dao động cơ và giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:28:48 AM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Con lắc lò xo có khối lượng [tex]m=100g[/tex],độ cứng [tex]k=50N/m[/tex],dao động điều hoà theo phương thẳng đứng .Nếu vật [tex]m[/tex] nối với lò xo bởi dây mềm ,không dãn thì biên độ [tex]A[/tex] phải ở trong giới hạn nào thì vật dao động điều hoà:

[tex]A.A\leq 1cm[/tex]

[tex]B.A\leq 2cm[/tex]

[tex]C.A\leq 3cm[/tex]

[tex]D.A\leq 4cm[/tex]

Bài 2: Trong giao thoa ánh sáng của lưỡng lăng kính ,các lăng kính góc chiết quang là [tex]4.10^{-3}rad[/tex] ,chiết suất [tex]n=1,5[/tex].Nguồn đơn sắc có [tex]\lambda =0,6\mu m[/tex] cách lưỡng lăng kính một đoạn [tex]d=50cm[/tex] ,màn cách lưỡng lăng kính [tex]L=1,5m[/tex] .Khoảng vân [tex]i[/tex] có giá trị là:

[tex]A.i=0,2mm[/tex]

[tex]B.i=0,3mm[/tex]

[tex]C.i=0,4mm[/tex]

[tex]D.i=0,6mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Quý Trường trong 05:26:14 PM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 2:
Vì nguồn S cách lưỡng lăng kính một đoạn d=0.5m nên khoảng cách giữa 2 nguồn ảo S1 và S2 là

a=2.(n-1).A.d
(Với A là góc chiết quang của lưỡng lăng kính)

Để ý thêm là ta quang tâm khoảng cách từ 2 nguồn S1 S2 tới màn chứ ko phải là khoảng cách từ lưỡng lăng kính đến màn.
Ta thấy khoảng cách từ 2 nguồn này tới màn là D=L+d=2 m

Lúc này thì dễ dàng tính được vân giao thoa là [TEX]i=\frac{\lambda D}{a}[/TEX]

Đáp án đúng là D. i = 0.6 mm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:43:28 PM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Con lắc lò xo có khối lượng [tex]m=100g[/tex],độ cứng [tex]k=50N/m[/tex],dao động điều hoà theo phương thẳng đứng .Nếu vật [tex]m[/tex] nối với lò xo bởi dây mềm ,không dãn thì biên độ [tex]A[/tex] phải ở trong giới hạn nào thì vật dao động điều hoà:

[tex]A.A\leq 1cm[/tex]

[tex]B.A\leq 2cm[/tex]

[tex]C.A\leq 3cm[/tex]

[tex]D.A\leq 4cm[/tex]


Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB :[tex]\Delta l_{0} = \frac{mg}{k} = 2 cm[/tex] ( lấy g = 10 m/s^2 )

Khi dây bị chùng  vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực nên không còn DĐĐH nữa. Vậy để vật  DĐĐH thì dây không được chùng. Nghĩa là biên độ dao động không vượt quá 2 cm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:01:39 PM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Con lắc lò xo có khối lượng [tex]m=100g[/tex],độ cứng [tex]k=50N/m[/tex],dao động điều hoà theo phương thẳng đứng .Nếu vật [tex]m[/tex] nối với lò xo bởi dây mềm ,không dãn thì biên độ [tex]A[/tex] phải ở trong giới hạn nào thì vật dao động điều hoà:

[tex]A.A\leq 1cm[/tex]

[tex]B.A\leq 2cm[/tex]

[tex]C.A\leq 3cm[/tex]

[tex]D.A\leq 4cm[/tex]


Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB :[tex]\Delta l_{0} = \frac{mg}{k} = 2 cm[/tex] ( lấy g = 10 m/s^2 )

Khi dây bị chùng  vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực nên không còn DĐĐH nữa. Vậy để vật  DĐĐH thì dây không được chùng. Nghĩa là biên độ dao động không vượt quá 2 cm


Sao khi dây bị chùng thì vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực vậy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:12:43 PM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2011
Sao khi dây bị chùng thì vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực vậy ạ
Lực tác dụng lên dây làm dây căng là lực đàn hồi. Do vậy nếu dây trùng tức là lực đàn hồi bằng 0 nên không tác dụng lên dây. Hay vật chỉ chịu có P tác dụng.