Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuhoangbg trong 04:02:20 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6378Tiêu đề: Bài 5.34 sách vật lý 12 nâng cao
Gửi bởi: vuhoangbg trong 04:02:20 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2011
Đề bài:
Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng 15% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
Đáp số có phải là 10 lần????????Tiêu đề: Trả lời: Bài 5.34 sách vật lý 12 nâng cao
Gửi bởi: vuhoangbg trong 09:19:48 PM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2011
lời giải đính kèm đown phía dưới