Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sulala trong 10:09:28 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6363Tiêu đề: bài tập tính công suất
Gửi bởi: sulala trong 10:09:28 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2011
Đặt hiệu điện thế u=200cos(100Πt) (V)vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R=100 (ôm), thấy dòng điện và hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch lệch pha nhau 30 độ. Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch?
Ai biết câu này thì giải dùm mình với nha !!! Mình đang cần gấp lắm...


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tính công suất
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:20:07 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2011
P=U.I.cos(phi)=U^2.cos(phi)^2/R


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tính công suất
Gửi bởi: LP2012 trong 10:28:53 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2011
P=[tex]\frac{U^{2}}{R}.(cos\varphi )^{2}[/tex]=150W