Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:18:02 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6358Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:18:02 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda =0,42\mu m[/tex] vào catôt của tế bào quang điện ,có công thoát êlectron là [tex]A=2,2eV[/tex] .Hiệu điện thế giữa anôt và catôt [tex]U_{AK}=2V[/tex] ,tạo ra điện trường đều giữa 2 cực.Vận tốc của êlectron quang điện khi vừa tới anôt là :
[tex]A.v=9,85.10^{5}m/s[/tex]

[tex]B.8,38.10^{5}m/s\leq v\leq 9,85.10^{5}m/s[/tex]

[tex]C.v\leq 9,85.10^{5}m/s[/tex]

[tex]D.0\leq v\leq 9,85.10^{5}m/s[/tex]

Bài 2:Hai vật A, B dán liền nhau [tex]m_{B}=2m_{A}=200g[/tex] ,treo vào một lò xo có độ cứng [tex]k=50N/m[/tex], Nâng vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{0}=30cm[/tex] thì buông nhẹ. Vật dao động điều hoà đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật B bị tách ra .Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo.
[tex]A.26cm[/tex]

[tex]B.24cm[/tex]

[tex]C.30cm[/tex]

[tex]D.22cm[/tex]

Bài 3: Năng lượng trạng thái dừng của nguyên tử hiđro được tính [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}eV\left(n=1,2,3... \right)[/tex].Một nguyên tử hiđro có êlectron trên quỹ đạo N, chuyển về trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn, theo cách phát ra nhiều phôtôn nhất. Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó?
[tex]A.4,57.10^{14}Hz[/tex]

[tex]B.2,92.10^{15}Hz[/tex]

[tex]C.3,08.10^{15}Hz[/tex]

[tex]D.6,17.10^{14}Hz[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:02:29 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda =0,42\mu m[/tex] vào catôt của tế bào quang điện ,có công thoát êlectron là [tex]A=2,2eV[/tex] .Hiệu điện thế giữa anôt và catôt [tex]U_{AK}=2V[/tex] ,tạo ra điện trường đều giữa 2 cực.Vận tốc của êlectron quang điện khi vừa tới anôt là :
[tex]A.v=9,85.10^{5}m/s[/tex]

[tex]B.8,38.10^{5}m/s\leq v\leq 9,85.10^{5}m/s[/tex]

[tex]C.v\leq 9,85.10^{5}m/s[/tex]

[tex]D.0\leq v\leq 9,85.10^{5}m/s[/tex]
Định luật Anxtanh : [tex]\frac{hc}{\lambda}=A+W_{dKmax}[/tex]
Định lý động năng : [tex]W_{dAmax} - W_{dKmax} = |e|.U_{AK}[/tex]
Định lý động năng : [tex]W_{dAmin} = |e|.U_{AK}[/tex]
[tex]==> V_{Amax}=9,85.10^5(m/s), V_{Amin}=8,38.10^5(m/s) ==> DA (B)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:28:17 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 2:Hai vật A, B dán liền nhau [tex]m_{B}=2m_{A}=200g[/tex] ,treo vào một lò xo có độ cứng [tex]k=50N/m[/tex], Nâng vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{0}=30cm[/tex] thì buông nhẹ. Vật dao động điều hoà đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật B bị tách ra .Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo.
[tex]A.26cm[/tex]

[tex]B.24cm[/tex]

[tex]C.30cm[/tex]

[tex]D.22cm[/tex].

+Hệ 2 vật ở vị trí cân bằng : [tex]\Delta L_0=\frac{(m_A+m_B)g}{k}=6cm.[/tex]
+Khi nâng vật đến vị trí lò xo không giãn rồi buông nhẹ ==> A=6cm.
+ Vật A ở vị trí cân bằng : [tex]\Delta L=m_A.g/k=2cm[/tex]. ( vị trí cân bằng mới cách 4cm so với vị trí cân bằng cũ)
==> Vật B rời vật A ở vị trí  cách vị trí cân bằng cũ 6cm ==> x=10cm (tính theo vị trí cân bằng mới) và có vận tốc bằng 0 ==> A'=10cm.
==> chiều dài lò xo ngắn nhất [tex]l_{min}= l_0 + \Delta L - A' = 30 + 2 - 10 = 22cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:37:29 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 3: Năng lượng trạng thái dừng của nguyên tử hiđro được tính [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}eV\left(n=1,2,3... \right)[/tex].Một nguyên tử hiđro có êlectron trên quỹ đạo N, chuyển về trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn, theo cách phát ra nhiều phôtôn nhất. Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó?
[tex]A.4,57.10^{14}Hz[/tex]

[tex]B.2,92.10^{15}Hz[/tex]

[tex]C.3,08.10^{15}Hz[/tex]

[tex]D.6,17.10^{14}Hz[/tex]

Phát nhiều Photon nhất chỉ có thể nhảy:
[tex]N --> M : hf = 13,6({\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}})[/tex]
[tex]M --> L : hf = 13,6({\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}})[/tex]
[tex]L --> K : hf = 13,6({1-\frac{1}{2^2}})[/tex]
Tìm 3 cái f nhé


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:10:16 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 3: Năng lượng trạng thái dừng của nguyên tử hiđro được tính [tex]E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}eV\left(n=1,2,3... \right)[/tex].Một nguyên tử hiđro có êlectron trên quỹ đạo N, chuyển về trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn, theo cách phát ra nhiều phôtôn nhất. Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó?
[tex]A.4,57.10^{14}Hz[/tex]

[tex]B.2,92.10^{15}Hz[/tex]

[tex]C.3,08.10^{15}Hz[/tex]

[tex]D.6,17.10^{14}Hz[/tex]

Phát nhiều Photon nhất chỉ có thể nhảy:
[tex]N --> M : hf = 13,6({\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}})[/tex]
[tex]M --> L : hf = 13,6({\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}})[/tex]
[tex]L --> K : hf = 13,6({1-\frac{1}{2^2}})[/tex]
Tìm 3 cái f nhé
Trong 3 cái thì cái nào phát ra nhiều phôtôn nhất vậy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:08:29 AM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2011
Trong 3 cái thì cái nào phát ra nhiều phôtôn nhất vậy ạ
Em tính 3 cái f cái f nào phù hợp ĐA thì mình đánh, ở đây người ta hỏi số loại photon chứ không hỏi có bao nhiêu hạt photon.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: quocnh trong 02:59:15 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda =0,42\mu m[/tex] vào catôt của tế bào quang điện ,có công thoát êlectron là [tex]A=2,2eV[/tex] .Hiệu điện thế giữa anôt và catôt [tex]U_{AK}=2V[/tex] ,tạo ra điện trường đều giữa 2 cực.Vận tốc của êlectron quang điện khi vừa tới anôt là :
[tex]A.v=9,85.10^{5}m/s[/tex]

[tex]B.8,38.10^{5}m/s\leq v\leq 9,85.10^{5}m/s[/tex]

[tex]C.v\leq 9,85.10^{5}m/s[/tex]
 
[tex]D.0\leq v\leq 9,85.10^{5}m/s[/tex]
Định luật Anxtanh : [tex]\frac{hc}{\lambda}=A+W_{dKmax}[/tex]
Định lý động năng : [tex]W_{dAmax} - W_{dKmax} = |e|.U_{AK}[/tex]
Định lý động năng : [tex]W_{dAmin} = |e|.U_{AK}[/tex]
[tex]==> V_{Amax}=9,85.10^5(m/s), V_{Amin}=8,38.10^5(m/s) ==> DA (B)[/tex]

cho em hoi tại sao thầy không chon đáp án A, mà chọn B? tại sao fai tính Vmin nua??? thầy Tribeo giúp em với.....


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: habilis trong 03:04:56 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2012
Bởi vì A chỉ nói đến một giá trị xác định, còn thầy trieubeo đã tính max min để chặn hai đầu tương tự như [tex]\geq[/tex] và [tex]\leq[/tex].