Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Criminal trong 04:13:09 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6357Tiêu đề: Mọi người giúp em bài này với
Gửi bởi: Criminal trong 04:13:09 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2011
Một cuộn dây có 200 vòng, diện tích mỗi vòng 300cm^2. Đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ 0,015T. Cuộn dây có thể quay quanh một trục đối xứng của nó, vuông góc vs từ trường. Khi vận tốc quay =w thì suất điện động max trong cuộn dây =7,1V. Tính suất điện động ở thời điểm 0,01s kể từ lúc nó có vị trí vuông góc với từ trường?


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em bài này với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:00:42 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2011
Một cuộn dây có 200 vòng, diện tích mỗi vòng 300cm^2. Đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ 0,015T. Cuộn dây có thể quay quanh một trục đối xứng của nó, vuông góc vs từ trường. Khi vận tốc quay =w thì suất điện động max trong cuộn dây =7,1V. Tính suất điện động ở thời điểm 0,01s kể từ lúc nó có vị trí vuông góc với từ trường?
[tex]E_0=N.B.S.\omega=7,1 ==> \omega=78,89(rad/s)[/tex]
Ở thời điểm ban đầu vị trí khung vuông góc với từ trường ==> Phương trình suất điện động là : [tex]e=E_0 sin(\omega.t)=7,1.sin(78,89.t) ==> t = 0,01 ==> e=7,1sin(78,89.0,01)=5,03V[/tex]