Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Criminal trong 03:17:52 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6348Tiêu đề: Bai dao dong co
Gửi bởi: Criminal trong 03:17:52 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2011
CLLX co vat nang khoi luong M va do cung lo xo la k. Lo xo mot dau gan dat con dau kia gan vat. Khi M dang dung yen o vi tri can bang thi mot vat m tu do cao h so voi M roi không van toc dau xuong va cham voi M. Coi va cham mem
Tim dieu kien bien do he hai vat de m không roi khoi M trong qua trinh he dao dong?
Em không hiểu là tại sao điều kiện phải là phản lực N>=0. Moi nguoi giai thich ho em voi


Tiêu đề: Trả lời: Bai dao dong co
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:11:29 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2011
PT 2 Niuton cho vật m: N-P=m.a (chọn chiều dương hướng lên)
Vật m chỉ có thể rời M khi vật (M+N) đến biên trên [tex]==> a=-A.\omega^2[/tex]
+ Biên trên :[tex] N=P-A.\omega^2>0 ==> A<\frac{(m+M)g}{\frac{k}{(M+m)}}=\frac{(M+m)^2.g}{k}[/tex]

(N chỉ xuất hiện khi có sự tiếp xúc giữa m và M do vậy muốn N tiếp xúc M thì N>0)