Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 08:01:13 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6337Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 08:01:13 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011
dây AB dài ,đầu A gắn với một cần rung .biết biên độ của 1 điểm bụng là 4cm,hai điểm M,N cách nhau 30cm ,với M,N nằm trên dây.biên dộ tai M là 2,5cm
biên độ tai N là bao nhiêu?biết lamđa = 40 cm
xin thầy giản + hình vẽ để em dễ hình dung.
xin cám ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: thaydo trong 11:08:16 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011
đáp án là căn9,75. Chỉ có điều hình vẽ thì khó vẽ quá. Sử dụng vòng tròn xét 2 tam giác bằng nhau


Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 05:37:03 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2011
xin thầy nói rõ hơn ạ.
em ko đi học thêm cũng chẳng biết hỏi ai.


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:17:59 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2011

đáp án là căn9,75. Chỉ có điều hình vẽ thì khó vẽ quá. Sử dụng vòng tròn xét 2 tam giác bằng nhau


Thầy "thaydo" có lẽ giải như vầy:

Độ lệch pha giữa M và N: [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi d}{\lambda } = \frac{3\pi }{2}[/tex]

Từ hình vẽ ta thấy: [tex]\alpha + \beta = \frac{\pi }{2}[/tex] (do độ lệch pha như trên nên suy ra kết quả này )

Mà: [tex]cos\alpha = sin\beta = \frac{2,5}{4}; \: cos\beta = \frac{x_{N} }{4}[/tex]

(tính chất 2 góc phụ nhau nên [tex]cos\alpha = sin\beta[/tex])

[tex]sin^{2}\beta + cos^{2}\beta = 1 \Rightarrow x_{N} = \sqrt{9,75}\, cm[/tex]