Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: the_blood159 trong 12:02:36 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6327Tiêu đề: Mạch 3 phần tử RLC nối tiếp
Gửi bởi: the_blood159 trong 12:02:36 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2011
Một cuộn dây R, L=1/Pi, mắt nối tiếp vào tụ điện có C thay đổi.Điện áp xoay chiều 2 đầu đoạn mạch có dạng u=Uocos(100Pit)
điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây không phụ thuộc vào giá trị điện trở thì điện dung của tụ có giá trị là bao nhiu?

Câu 2:Một mạch gồm R, L không thuần, có r, L=1/Pi, tụ C thay đổi được, nối vào U có f=50Hz, tìm C để U(phần chứa cuộn dây và tụ điện) đạt giá trị cực tiểu ?

 8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Mạch 3 phần tử RLC nối tiếp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:32:20 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2011
Một cuộn dây R, L=1/Pi, mắt nối tiếp vào tụ điện có C thay đổi.Điện áp xoay chiều 2 đầu đoạn mạch có dạng u=Uocos(100Pit)
điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây không phụ thuộc vào giá trị điện trở thì điện dung của tụ có giá trị là bao nhiu?


Điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây : [tex]U_{d} = \frac{U \sqrt{R^{2} + Z_{L}^{2}}}{\sqrt{R^{2} + (Z_{L} - Z_{C})^{2}}}[/tex]

Hay : [tex]U_{d} = \frac{U}{\sqrt{1 + Z_{C}\frac{Z_{C} - 2Z_{L}}{R^{2} + Z_{L}^{2}}}}[/tex]

Để điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây không phụ thuộc vào giá trị điện trở thì [tex]Z_{C} = 2Z_{L}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mạch 3 phần tử RLC nối tiếp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:41:23 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2011

Câu 2:Một mạch gồm R, L không thuần, có r, L=1/Pi, tụ C thay đổi được, nối vào U có f=50Hz, tìm C để U(phần chứa cuộn dây và tụ điện) đạt giá trị cực tiểu ?


Ta có : [tex]U_{AN} = U. \sqrt{r^{2} + (Z_{L} - Z_{C})^{2}}/ \sqrt{R^{2} + 2Rr + r^{2} + (Z_{L} - Z_{C})^{2} }[/tex]

Hay : [tex]U_{AN} = U. / \sqrt{1 + \frac{R^{2} + 2Rr}{r^{2} + (Z_{L} - Z_{C})^{2}}}[/tex]

Để UAN cực tiểu thì [tex]\frac{R^{2} + 2Rr}{r^{2} + (Z_{L} - Z_{C})^{2}}[/tex] đạt giá trị cực đại. Nghĩa là : [tex]Z_{L} = Z_{C}[/tex]